Mount Sinai

From: History Maps
Exodus 19‑40
Mount Sinai