John 3:16 in your language

Ache

Audio resources in Ache

Acholi

Pien Lubaŋa con omaro lobo kumeno, omiyo iye Wode acel keken, wek dano ducu ma ye en owek to, ento obed ki kwo ma pe tum.  Jon 3:16
Source: ACHBSU 1985
Bible resources in Acholi
Audio resources in Acholi

Aché

Apã Wachu prawo gatudjiwa ache wywype, buema bu dja ray etakrãeche, dja ray kuere rupi ache wywy mudjãmbu, go kuere mudjãngipe pacho puy wachullãwerã, go ywadji manombechewerã emi.  Juã 3:16
Source: GUQLPY
Bible resources in Aché
Audio resources in Aché

Afar

Audio resources in Afar

Afrikaans

'“God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. ' JOHANNES 3:16
Source: NLV 2006
Bible resources in Afrikaans
Audio resources in Afrikaans

Akan

'Na sɛnea Onyankopɔn dɔɔ wiase ni, sɛ ɔde ne Ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ogye no di no anyera na wanya nkwa a enni awiei. ' Yohane 3:16
Source: NAK
Bible resources in Akan
Audio resources in Akan

Akateko

'Yu caw ey scam c'ulal Dios yin eb yul yiban k'inal ti', yuxan jix yatej jun q'uetxan Sc'aal. Ja' mac txequel chi yaoc sc'ul yin naj Sc'aal Dios tu', man oj q'uey el oj, ey sk'inal yin tobal k'inal. ' Juan 3:16
Source: KNJNT (Wycliffe) 2012
Bible resources in Akateko
Audio resources in Akateko

Albanian

Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Gjoni 3:16
Source: BTP

American Sign Language

http://www.bible.is/deaf/ASESLV/John/3
Bible resources in American Sign Language

Amharic

በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። የዮሐንስ 3:16
Source: Selassie 1935 or 1962
Bible resources in Amharic

Arabic, Uzbeki

Bible resources in Arabic, Uzbeki
Audio resources in Arabic, Uzbeki

Aranese

Armenian

Վասն զի Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, մինչեւ իր միածին Որդին տուաւ, որպէս զի ամէն ո՛վ որ անոր հաւատայ՝ չկորսուի, հապա յաւիտենական կեանք ունենայ։ ' ՅՈՎՀԱՆՆՈԻ 3:16
Source: WANT
Bible resources in Armenian
Audio resources in Armenian

Armenian, Western

Audio resources in Armenian, Western

Ashkun

Audio resources in Ashkun

Assamese

'কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে, তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে, যাতে যি কোনোৱে তেওঁত বিশ্বাস কৰে, তেওঁ নষ্ট নহয়, কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। ' যোহন 3:16
Source: ASMIRV 2017, 2018
Bible resources in Assamese
Audio resources in Assamese

Assyrian Neo-Aramaic

'ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܘܼܚܸܒ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܘܼܗܒܹܠ ܠܹܗ ܠܒܪܘܿܢܹܗ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ، ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܹܗ ܠܵܐ ܛܵܠܹܩ، ܐܸܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ.' ܝܘܚܢܢ 3:16
Source: (Aramaic Bible Translation, Inc) 2014
Bible resources in Assyrian Neo-Aramaic
Audio resources in Assyrian Neo-Aramaic

Awadhi

परमेस्सर इ दुनिया स इतना पिरेम करत रहा कि अपने एकलौता पूत क दइ दिहेस, जइसे कि ओहमाँ बिसवास करइवाला कउनो मनई क नास न होइ, ओका अनन्त जीवन मिल जाइ। यूहन्ना 3:16
Source: ERV-AWA 2005
Bible resources in Awadhi
Audio resources in Awadhi

Awakatek

'“Ya'stzun sbajok na wi'nin na pek' Ryos scye'j cyakil yi e' wunak yi ate' wi munt. Cha'stzun te saje'n ẍchakol yi jun tal ẍutuj Cy'ajl tzone'j. Nin alchok scyetz yil k'uke' c'u'l te yi jun tal ẍutuj Cy'ajl Ryosa'tz, nk'e'tz sotzel wutz sbne', ma na scambaje' yi itz'ajbil yi qui bajsbe'n tetz. ' Juan 3:16
Source: AGUNVS (Wycliffe)
Bible resources in Awakatek
Audio resources in Awakatek

Aymara

'“Diosajj acapachar wal munatap laycuw mä sapa Yokapar qhitani, take qhitinacatejj jupar iyawsapqui ucanacajj jan chhakañapataqui, jan ucasti wiñay jacañanïñapataqui. ' Juan 3:16
Source: AYOP 1997
Bible resources in Aymara
Audio resources in Aymara

Azerbaijani, North

Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun. Yəhya 3:16
Source: (Institute for Bible Translation)
Bible resources in Azerbaijani, North
Audio resources in Azerbaijani, North

Azerbaijani, South

'چونکی تاری دونیانی اله سِودی کی، اؤز یگانه اوغلونو فدا اتدی. اونا گؤره کی، اونا ائمان گتئرن هرکس هلاک اولماییب، ابدی حیاتی اولسون. ' یوحنّا 3:16
Source: IAB 2013
Bible resources in Azerbaijani, South

Bahasa Indonesia

'Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. ' Yohanes 3:16
Source: TB 1974
Bible resources in Bahasa Indonesia
Audio resources in Bahasa Indonesia

Baikenu

Audio resources in Baikenu

Bakhtiari

Audio resources in Bakhtiari

Balochi

'چیا که هُدایا جهانئے مردم همینچُک دۆست اتنت که وتی یکّ و یکدانگێن چُکّی هم نَدر کرت تان هرکَس که آییئے سرا باور بکنت گار و زیان مبیت و تان اَبد زندگ بمانیت. ' یوهَنّا 3:16
Source: HPKB (Wycliffe)
Bible resources in Balochi
Audio resources in Balochi

Bambara

K'a masɔrɔ Ala ye diɲɛ kanu haali, fo a ye a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a Denkɛ la, o kana halaki, nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ.  Yuhana 3:16
Source: BAMLSB
Bible resources in Bambara
Audio resources in Bambara

Bandial

'Aláemit namamaŋ bugan bugagu náar iki ájiil Añolol Erímbani yay, min mbi ánoan áinen me ni o jamb’ábbur bándor, bare abaj buroŋ babu bábaerit me. ' Saaŋ 3:16
Source: BQJDBL2 (Wycliffe)
Bible resources in Bandial
Audio resources in Bandial

Bapounou

Bible resources in Bapounou
Audio resources in Bapounou

Bari (Africa)

Kogwon Ŋun nyanyar ŋutu ti na kak parik, nyena a nye tindi Ŋuro lonyit pilili anyen ŋutu liŋ logon a yubbö lepeŋ kilo böŋö gwon ti twatwa, ama anyen gwon ko ru na yeŋ nyin. Yoane 3:16
Source: BFABSS
Bible resources in Bari (Africa)

Barí, Motilon

Audio resources in Barí, Motilon

Bedjond

Tadɔ Luwə ndɨgɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne ngay, ə adɨ-de NGone kɨ kojɨ kare be, mba kadɨ dəw kɨ ade mene ɓa, kadɨ dəwe kɨn tujɨ kɔ al, nə kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa bɨtɨ kɨ no̰ne tɨ.  Ja̰ 3:16
Source: BJVWYI (Wycliffe) 2011
Bible resources in Bedjond
Audio resources in Bedjond

Belarusian

'Бо так палюбіў Бог сьвет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыцьцё вечнае. ' ЯНА 3:16
Source: ББЛ
Bible resources in Belarusian
Audio resources in Belarusian

Bemba

'Pantu Lesa alitemwisha aba pano isonde. Abapeela na Mwane uwabafye umo mpo. Pakuti onse uwamusumina, ekaloba, lelo akwate umweo wape. ' Yoani 3:16
Source: ILL15 2015
Bible resources in Bemba
Audio resources in Bemba

Bengali

'কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। ' যোহন। 3:16
Source: BENGALI-BSI
Bible resources in Bengali
Audio resources in Bengali

Bhojpuri

Bible resources in Bhojpuri

Bislama

'God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim mi, mi stret Pikinini blong hem, mi wan nomo we hem i gat, blong olgeta man we oli bilif long mi bambae oli no save lus, oli gat laef we i no save finis. ' Jon 3:16
Source: BBR 2012
Bible resources in Bislama
Audio resources in Bislama

Bissa

'Sɩra m, Woso durnya ŋʊa paan…, hallɩ an a Nyɩ deem bɩ sa an a ka, kʊ gʊaa k'a nɩ sɩra kaŋ ʊ bɩ mɩsɩrbaa b'a zar y, k'an mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʊ bɩ yɩ. ' Zaan 3:16
Source: BIB/Wycliffe 2000
Bible resources in Bissa
Audio resources in Bissa

Bobo, Southern Madare

Wuro diniyan hɔn kma da diabɛ ye ma fɔrɔna. Wɔn ye na a ye nɔ y'a nɛmɛtala pere wiin fa to wiin te pepe ɔɔn yɔɔn a ma, wɔn ka siri ga nka a na te wɛbareyani gun. Zan 3:16
Source: Southern Bobo Madaré, 2004 Edition 2004
Bible resources in Bobo, Southern Madare
Audio resources in Bobo, Southern Madare

Bokmal Norwegian

' For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. ' Johannes’ evangelium 3:16
Source: BGO 2017
Bible resources in Bokmal Norwegian
Audio resources in Bokmal Norwegian

Brahui

Da ḳhátirat ki Ḳhudá jiháne daḳhas dosti kare ki tena asitings malṬe tis, dá ḳhátirat, ki oṜae ímán bataroka, halák maf, lekin hamesha na zindagi tiḳhe.
Bible resources in Brahui
Audio resources in Brahui

Breton

Rak kement en deus Doue karet ar bed, m'en deus roet e Vab nemetañ, evit na vo ket kollet piv bennak a gred ennañ, met m'en devo ar vuhez peurbadus. Jean 3:16
Source: Jean-François le Gonidec

Buksa

Audio resources in Buksa

Bulgarian

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Йоан 3:16
Source: BTP

Bulgarian Sign Language

Bible resources in Bulgarian Sign Language

Buriat, Russia

'Бурхан газар дэлхэйн хүнүүдтэ тон ехээр дурлажа, тэдэнэй хосоронгүй, хэтэ мүнхэдөө амидархын тула өөрынгөө ори ганса Хүбүүе үргэл болгожо үгөө бшуу. ' Иоанн 3:16
Source: ШХ (Institute for Bible Translation, Russia) 2010
Bible resources in Buriat, Russia
Audio resources in Buriat, Russia

Burmese

'ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားကို ချစ်တော်မူ၏။ ' ရှင်ယောဟန် 3:16
Source: BJB
Bible resources in Burmese

Burundian Sign Language

Bible resources in Burundian Sign Language

Cabo Verdian

Audio resources in Cabo Verdian

Cakchiquel, Central

Ri Dios kan janila wi k'a yerajo' konojel ri winaqi', y roma ri' kan xuteq k'a pe ri juney ruk'ajol, richin chi xabachike k'a ri xtukuquba' ruk'u'x rik'in, man k'a xtapon ta chupan ri kamik ri richin jantape', xa kan xtik'oje' k'a ruk'aslen richin q'asen. Juan 3:16
Source: CAKSGB 2003
Bible resources in Cakchiquel, Central
Audio resources in Cakchiquel, Central

Cakchiquel, Occidental

Ri Dios can sibilaj yerajo' ri winek ri yec'o chuwech re ruwach'ulef, y rumari' xutek c'a pe ri Ruc'ajol wawe' chuwech re ruwach'ulef. Riya' xaxu (xaxe wi) c'a jun Ruc'ajol c'o, pero xutek pe riche (rixin) chi xabachique c'a winek ri xtiniman riche (rixin), ma xtibe ta pa tijoj pokonal, xa can xtic'oje' c'a ruc'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek.  Juan 3:16
Source: CAKK96 1996
Bible resources in Cakchiquel, Occidental
Audio resources in Cakchiquel, Occidental

Cakchiquel, Santa María de Jesús

Ri Dios can altíra nca'rajo' ri vinak ri ic'o choch-ulief, rumare' xutak-pa ri único Ruc'ajuol vave' choch-ulief, chi quire' chica-na vinak ri xtiniman richin, man xti'a ta chupan ri sufrimiento ri man niq'uis ta, xa can xtic'ujie' riq'uin ri c'aslien ri man niq'uis ta.  Juan 3:16
Source: CKIWBT
Bible resources in Cakchiquel, Santa María de Jesús
Audio resources in Cakchiquel, Santa María de Jesús

Cakchiquel, Santo Domingo Xenacoj

Porque ri Dios santienta xerajoꞌ ri wineq, y romariꞌ xuteq pe ri junayon Rukꞌajol chochꞌulew, chin keriꞌ xa achike na wineq ri xtitaqin chi ja rijaꞌ ri rukolonel, ma ndibꞌa ta chupan ri kamik, xa kin ndiril ri kꞌaslen ma ndikꞌis ta. Juan 3:16
Source: CKDWBT
Bible resources in Cakchiquel, Santo Domingo Xenacoj
Audio resources in Cakchiquel, Santo Domingo Xenacoj

Cakchiquel, South Central

Roma ri Dios conojel vinak yerojo', romari' hasta xutak-pe ri juney Ruc'ajol vave' choch'ulef richin quiri' xa achique na ri nuya' ránima riq'uin, man xti'e ta chupan ri camic ri richin jumul, xa xtic'uje' ruc'aslen ri richin jumul. Juan 3:16
Source: CAKSOU
Bible resources in Cakchiquel, South Central
Audio resources in Cakchiquel, South Central

Cakchiquel, Yepocapa

Re Dios camas ye'rajo' re vinak re jec'o chach re ruch'ulef, y mare' xutak-pa re Ruc'ajol vova' chach re ruch'ulef. Astapa' reja' xe jun Ruc'ajol c'o, pero xutak-pa chin che xabanchique vinak re xtiniman richin, man xtapon-ta chupan re camic chin jumul, xa xtic'ue' ruc'aslen re man niq'uis-ta. Juan 3:16
Source: CKKWBT 1990
Bible resources in Cakchiquel, Yepocapa
Audio resources in Cakchiquel, Yepocapa

Caribbean Hindustani

'Parmeswar doenia ke etana pjaar karies kie oe aapan ekahie Beta deis, djeme har ek djaun okare me bieswaas kare hai, oe Parmeswar se na alag karal djaai, bakie hardam khaatien okare sanghe rahe. ' Johaanas 3:16
Source: HNSNT (Wycliffe) 2010
Bible resources in Caribbean Hindustani
Audio resources in Caribbean Hindustani

Catalan

Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill Únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Joan 3:16
Source: BTP

Catalan Sign Language

Bible resources in Catalan Sign Language

Cebuano 

Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon. Juan 3:16
Source: BTP

Chamorro

Sa taegüenao na jaguaeya si Yuus y tano, janae ni linilisja Lajiña y para todo ayo y jumonggue güe, ti siña malingo, ya guaja linâlâña na taejinecog. Juan 3:16
Source: American Bible Society 1908

Chechen

'ХӀунда аьлча Шен цхьаъ бен воцу КӀант дӀаваллал дезна Далла хӀара дуьне, муьлхха а Цунах тешнарг, хӀаллак а ца хуьлуш, Ша волчохь долчу хедар доцучу дахаре кхачийтархьама. ' Яхьъя 3:16
Source: CHE 2012
Bible resources in Chechen
Audio resources in Chechen

Chewa

' Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nao moyo wosatha. ' YOHANE 3:16
Source: BLP-2018 2018
Bible resources in Chewa
Audio resources in Chewa

Chhattisgarhi

'“काबरकि परमेसर ह संसार ले अइसने मया करिस कि ओह अपन एकलऊता बेटा ला दे दीस, ताकि जऊन कोनो ओकर बेटा ऊपर बिसवास करय, ओह नास नइं होवय, पर परमेसर के संग सदाकाल के जिनगी पावय। ' यूहन्ना 3:16
Source: NNC 2012
Bible resources in Chhattisgarhi
Audio resources in Chhattisgarhi

Chichewa

Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wache wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nao moyo wosatha. Yohane 3:16
Source: BTP

Chicomuceltec

Audio resources in Chicomuceltec

Chilambya

'Pakuti u Chala akabaghana nkani abantu aba muchisu ichapasi, umwakuti akabapa u Mwana wache mwene na mwene, kokuti umuntu wesi yuyo akumusubila atakafwanje, loli abanje nu bumi ubwa bwila na bwila. ' YOHANI 3:16
Source: LMBNT2016 2016
Bible resources in Chilambya
Audio resources in Chilambya

Chilomwe

Muluku okhwela wawesha elapo ya vathi aarino hiiha: aamvaha mwanawe mmoharu, wi oothene yaawo anamuroromela ehirimeele, nto ekhaleno okumi woohimala. Yoohani 3:16
Source: Lomwe 2017 Edition 2017
Bible resources in Chilomwe
Audio resources in Chilomwe

Chinese, Gan

Audio resources in Chinese, Gan

Chinese, Hakka

<Source: HAKTHV
Bible resources in Chinese, Hakka
Audio resources in Chinese, Hakka

Chinese, Huizhou

Audio resources in Chinese, Huizhou

Chinese, Min Bei

Audio resources in Chinese, Min Bei

Chinese, Min Dong

'「上帝愛世人,甚至將他獨一的兒子 賜給他們,叫一切信他的人不致滅亡,反得永生。 ' 約翰福音 3:16
Source: RCUV
Bible resources in Chinese, Min Dong
Audio resources in Chinese, Min Dong

Chinese, Min Nan

'「上帝愛世人,甚至將他獨一的兒子 賜給他們,叫一切信他的人不致滅亡,反得永生。 ' 約翰福音 3:16
Source: RCUV (Hong Kong Bible Society) 2010
Bible resources in Chinese, Min Nan
Audio resources in Chinese, Min Nan

Chinese, Pu-Xian

“神愛世人,甚至把他的獨生子賜給他們,叫一切信他的,不至滅亡,反得永生。' 約翰福音 3:16
Source: Chinese New Version (Worldwide Bible Society) 1976-2010
Bible resources in Chinese, Pu-Xian
Audio resources in Chinese, Pu-Xian

Chinese, Wu

'「上帝愛世人,甚至將他的獨生子賜給 他們 ,叫一切信他的,不致滅亡,反得永生。 ' 約翰福音 3:16
Source: CUNP
Bible resources in Chinese, Wu
Audio resources in Chinese, Wu

Chinese, Xiang

Audio resources in Chinese, Xiang

Chinyakyusa

Namanga bo ātēndị̄ke bunobuno Kyala ukukigana ikị̄su, ko kwenda nukukinị̄nga Umwanāke jumojwene ntiga, bōsa aba bịkummwịtika ukuti bangapyụtịgwaga, lolị babwagege ubūmị bwa bwịla na bwịla. Johanị 3:16
Source: Nyakyusa-Ngonde 1995 Edition 1995
Bible resources in Chinyakyusa
Audio resources in Chinyakyusa

Chisena

'“Thangwi Mulungu afuna dziko, mbafikira kupereka Mwana wace m'bodzi basi, toera ale onsene anantawira aleke kufa, mbwenye akhale na upulumuki wakukhonda kumala. ' Juwau 3:16
Source: SEHNT
Bible resources in Chisena
Audio resources in Chisena

Chiyao

'Pakuŵa Mlungu ŵacinonyele cilambo capasi mnope mwakuti jwalakwe ŵampelece Mwanace jwakwe jumopejo, ni kuti jwalijose jwakukulupilila mwa jwalakwe akawa nambo akole umi wangamala. ' Yoh 3:16
Source: YAWO 2008
Bible resources in Chiyao
Audio resources in Chiyao

Chokwe

Mumu Zambi yazanga akwa hashi kuhiana. Kashika yatuma mwe Mwanenyi umuwika, hanga mweswawo mamufuliela kechi kafwa, alioze akabwa ni mwono wa miaka yeswe. Yoano 3:16
Bible resources in Chokwe
Audio resources in Chokwe

Chol

Come che’i tsi’ wen c’uxbi jini año’ bʌ ti pañimil Dios. Tsi’ yʌc’ʌ cojach bʌ i Yalobil. Majqui jach mi’ ñop i Yalobil, ma’anic mi’ sajtel. Mi’ taj i cuxtʌlel mach bʌ anic mi’ jilel. 
Source: I' Tan Dios (Wycliffe)
Bible resources in Chol
Audio resources in Chol

Chontal de Tabasco

'’Dios tä' u yajna'tan upetejob pancab, jin uc'a u yäq'ui u juntul Ajlo' uc'a upete machcatac u tz'omben uneba mach sätic, unejob paq'uin cuxlecob. ' Juan 3:16
Source: CHFNT (Wycliffe) 1977
Bible resources in Chontal de Tabasco
Audio resources in Chontal de Tabasco

Chontal, Highland Oaxaca

'’ȽanDios i'nujuais'mola' lan xanuc' nomana' li'a ƚamats', ixim'mola' acuanuc'la. Tipa'a ma le'a anuli ƚi'Hua. Icupa iƚque, aimejac'mola' iƚniya no'huaiyijmpá ƚi'Hua ȽanDios, tepi'im'mola' al ts'e liƚpitine aimijouya. ' Juan 3:16
Source: CHDNT (Wycliffe) 1991
Bible resources in Chontal, Highland Oaxaca
Audio resources in Chontal, Highland Oaxaca

Chontal, Lowland Oaxaca

Audio resources in Chontal, Lowland Oaxaca

Chuj, San Mateo Ixatan

'Yujto te xajan eb' anima d'a yolyib'an̈q'uinal tic yuj Dios, yuj chi' vach'chom a inn̈ej Yuninal in, palta in yac'coti yic vach' a eb' tzin ac'anoch d'a sc'ool, man̈ ol satel-laj eb', palta ay sq'uinal eb' d'a juneln̈ej. ' Juan 3:16
Source: CSM (Bible Society of Guatemala) 2007
Bible resources in Chuj, San Mateo Ixatan
Audio resources in Chuj, San Mateo Ixatan

Chuj, San Sebastian Coatan

Man̈ jantcoc schamc'ojlal Dios 'a eb' 'anma 'a yolyib'n̈q'uinl tic. Yuj cha, wach'xam jun c'otn̈ in an Yunnaln tic, in ya' coti, sec wach' jantcn̈ej eb' tzin 'a'n 'och 'a sc'ojol, ma'oj satcn 'el eb', palta 'ay sq'uinl eb' 'a jun 'ejmn̈ej. Juan 3:16
Source: CACSBG (Bible Scoiety of Guatemala) 1999
Bible resources in Chuj, San Sebastian Coatan
Audio resources in Chuj, San Sebastian Coatan

Chuukese

Pun iei usun Kot a echeni chon fanüfan, pwe a fangala Nöün Aleman, pwe meinisin mi lükü i resap pöütmwälila, pwe repwe eäni manau esemüch. Johannes 3:16
Source: (Liebenzel Mission) 1991
Bible resources in Chuukese
Audio resources in Chuukese

Ch’ortí

'Entonces che e Jesús: —E Dios meyra uyajta utobꞌ e gente tara tor e rum y umen era uyebꞌta tari Uyunen xeꞌ inteꞌ taca ayan tuaꞌ achamay tamarobꞌ, y tamar era tunor tin e acꞌotoy acꞌupseyanobꞌ tamar machi tuaꞌ asatpobꞌ sino que cꞌani uchꞌamiobꞌ e cuxtar xeꞌ machi tuaꞌ acꞌapa. ' Juan 3:16
Source: (Wycliffe) 2012
Bible resources in Ch’ortí
Audio resources in Ch’ortí

Circassian (Adyghe)

-Сыда пӀомэ Тхьэм дунаем ицӀыфхэр ащ фэдизэу шӀу зэрилъэгъугъэхэм къыхэкӀэу, ежь Ыкъо закъор ьӀтыгъ , хэти Тхьэм ЫкъокӀэ шӀошъхъуныгъэ зиӀэр мыкӀо- дэу къэнэжьыньӀМ ыкӀи мыкӀодьӀжььӀН щыӀэныгъэ иӀэ хъуным пае. ИУАН 3:16
Bible resources in Circassian (Adyghe)
Audio resources in Circassian (Adyghe)

Circassian (Kabardian)

'– Сыт щхьэкӀэ жыпӀэмэ Тхьэм дунейм и цӀыхухэр апхуэдизкӀэ фӀыуэ илъэгъуати, езым и Къуэ закъуэр итащ, Тхьэм и КъуэмкӀэ фӀэщхъуныгъэ зиӀэ дэтхэнэри мыкӀуэду къелын икӀи мыкӀуэдыжын гъащӀэ иӀэ хъун щхьэкӀэ. ' Иуан 3:16
Source: KBDNTGP2017 2017
Bible resources in Circassian (Kabardian)
Audio resources in Circassian (Kabardian)

Colombian Sign Language

Bible resources in Colombian Sign Language

Colorado

Diosi piyanlelaca duque laquirae. Tsancari laquirato, yachi mancari Naocanan erenue yape yabe cayaiminlachi tenca puyatuto numatotiya sonnato polelaisa. San Juan 3.16
Source: BTP

Comorian, Maore

Audio resources in Comorian, Maore

Comorian, Mwale

Audio resources in Comorian, Mwale

Comorian, Ndzwane

Audio resources in Comorian, Ndzwane

Comorian, Ngazidja

E faida hindri mdru yahundrao eka haparisa ye dunia kamili naye hapoteza ye nafusi yahahe? Marc 8:36
Bible resources in Comorian, Ngazidja
Audio resources in Comorian, Ngazidja

Cornish

'‘Rag kemmys y karas Duw an bys, may ros ev y unn Vab dineythys, rag nag ella dhe goll neb a grys ynno ev, mes may fe dhodho bywnans heb diwedh. ' Yowann 3:16
Source: ABK 2017
Bible resources in Cornish

Crioulo, Upper Guinea

Bible resources in Crioulo, Upper Guinea
Audio resources in Crioulo, Upper Guinea

Cuban Sign Language

Bible resources in Cuban Sign Language

Czech

'“Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. ' Jan 3:16
Source: CSP 2009
Bible resources in Czech
Audio resources in Czech

Dagomba

'Dama Naawuni yuri dunianim’ hal ti zaŋ o Bi’ gaŋa ti ba ni ŋunkam niŋ o yɛda ti ku bahi yoli, amaa o ni ti nyala nyɛvili din ka bahigu. ' Jɔn 3:16
Source: RLDB
Bible resources in Dagomba
Audio resources in Dagomba

Dangme

'Ejakaa Mawu suɔ je ɔ saminya, nɛ e ngɔ e Bi kake ɔ ngɔ ha, konɛ nɔ tsuaa nɔ nɛ heɔ lɛ yeɔ ɔ, e hɛ mi ko kpata, se mohu e na neneene wami. ' Yohane 3:16
Source: DANGME
Bible resources in Dangme
Audio resources in Dangme

Danish

Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes’ Ev. 3,16
Source: BTP

Dazaga

Audio resources in Dazaga

Deccan

Dendi

Ikpε baa handunya beerem kala kala hali à na ǹ no nga Ize fɔlɔnku. Bɔrɔ kulu ka à go naane à gaa, à si halaci amma à ma du hundi ka à si beeni. Yohanna 3:16
Bible resources in Dendi
Audio resources in Dendi

Dhivehi

'މާތްރަސްކަލާނގެ މި ދުނިޔޭގެ މީސްތަކުން ދެކެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ވަރުން އެކަލާނގެ ހަމައެކަނި ދަރިކަލުން ޤުރުބާން ކުރެއްވި. އެހެނީ އެކަލޭގެފާނު ގަބޫލުކޮށް މީސްތަކުން އީމާންވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ނިމުންނުވާ ޙަޔާތް ދެއްވުމަށް. އެއީ އެމީހުން ނަރަކައިގައިވެ ނެތި ފަނާވެ ދާނެ ގޮތް މެދުވެރި ނުވުމަށްޓަކައި. ' ޔޫޙަންނާ 3:16
Source: WBT Verbatim Bible (Wycliffe)
Bible resources in Dhivehi
Audio resources in Dhivehi

Dholuo

'Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’. ' Johana 3:16
Source: DHO15 (Bible Society of Kenya and Tanzania) 1976
Bible resources in Dholuo
Audio resources in Dholuo

Dhundhari

Audio resources in Dhundhari

Dilling

Audio resources in Dilling

Dinka, Northeastern

Nhialic e piny nɔm nhiaar alal, arek abi miɔɔc e Wendɛn ci dhieeth etok, ke raan gam en cii bi maar, raan ebɛn, ku bi dɛ piir athɛɛr. JƆN 3:16
Source: DIPBSS 2009
Bible resources in Dinka, Northeastern
Audio resources in Dinka, Northeastern

Dinka, Northwestern

Audio resources in Dinka, Northwestern

Dinka, South Central

Audio resources in Dinka, South Central

Dinka, Southeastern

'Nhialic ee kɔc nhiar e piny nom, ku miɔc kɔc e Wantoŋden e bɔbei, bi ran ye ye gam bi cuɔk ye thou, ku bi ya naŋ piir athɛɛr. ' Jɔn 3:16
Source: LEKJOT 1940
Bible resources in Dinka, Southeastern
Audio resources in Dinka, Southeastern

Dinka, Southwestern

Nhialic anhiar kɔc pinynhom apɛi. Yen agɛm yen Wënden juɔ̈l, bï raan ëbën wɛ̈tde gam cïï mär, ku pïïrkë akölriëëc ëbën.  Joon 3:16
Source: DIKTBL (Wycliffe) 2006
Bible resources in Dinka, Southwestern
Audio resources in Dinka, Southwestern

Djerma

Zama Irikoy ga ba ndunnya hal a na nga Izo follonka no, zama boro kulu kaŋ g'a cimandi ma si halaci, amma a ma du fundi hal abada. Jean 3:16
Bible resources in Djerma
Audio resources in Djerma

Domari

Audio resources in Domari

Duma

Audio resources in Duma

Dutch

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16
Source: BTP

Dzongkha

ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དཀོན་མཆོག་གིས་ག་ཅི་དེས་ཅིག་བྱམས་པ་མཛད་དེ་ ཁོ་རང་གི་སྲས་གཅིགཔ་དེ་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གནང་ནུག་ འདི་འབདཝ་ལས་ སྲས་ལུ་དད་པ་བསྐྱེད་མི་གཅིག་ཡང་ མེདཔ་མ་ཐལ་བར་ ཁོང་ག་ར་གིས་ཚེ་མཐའ་མེདཔ་ཐོབ་ནི་ཨིན། ཡོ་ཧ་ནཱན་ལེའུ་ 3:16
Source: DZOEHP 2012
Bible resources in Dzongkha
Audio resources in Dzongkha

Echuwabo

Audio resources in Echuwabo

Emakhuwa

Maana, Muluku oophentexa olumwenku mpakha onvaha Mwan'awe mmose-ene, wira othene ale animwaamini yoowo, ehirimeele, nto wira ekhalane ekumi ehinimala.  Yohani 3:16
Source: VMWNEW
Bible resources in Emakhuwa
Audio resources in Emakhuwa

English

For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16
Source: BTP

Estonian

'Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta Oma Ainusündinud Poja , on annud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!' Johannese evangeelium 3:16
Source: EEP
Bible resources in Estonian
Audio resources in Estonian

Ethiopian Sign Language

http://www.bible.is/deaf/ETHSLS/28
Bible resources in Ethiopian Sign Language

Euskera

Izan ere, Jainkoak hain maite izan zuen mundua, non bere Seme bakarra eman baitzion, harengan sinesten duenik inor gal ez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Joan 3:16
Source: BTP

Ewe

'Elabena ale gbegbe Mawu lɔ̃a xexeame bena, wòtsɔ ye ŋutɔ ƒe Tenuvi hena, bena amesiame, si xɔa edzi sena la, mele tsɔtsrɔ̃ ge o, ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ. ' Yohanes 3:16
Source: EWERV
Bible resources in Ewe
Audio resources in Ewe

Fang

Bible resources in Fang
Audio resources in Fang

Fante

Audio resources in Fante

Faroese

'Tí at so elskaði Guð heimin, at hann gav son sín, hin einborna, til tess at ein og hvør, sum trýr á hann, ikki skal glatast, men hava ævigt lív. ' Evangeliið eftir Jóhannes 3:16
Source: FB
Bible resources in Faroese
Audio resources in Faroese

Farsi

'زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. ' یوحنا 3:16
Source: POV-FAS 1895/1995
Bible resources in Farsi
Audio resources in Farsi

Fataluku

Audio resources in Fataluku

Fijian

'Ni sa lomani ira na kai vuravura vakaoqo na Kalou, me solia kina na Luvena e dua bauga sa vakatubura, me kakua ni rusa ko ira yadua era sa vakabauti koya, me ra rawata ga na bula tawa mudu. ' JONI 3:16
Source: FOV 1974
Bible resources in Fijian
Audio resources in Fijian

Finnish

' Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. ' Johannes 3:16
Source: FINRK 2012
Bible resources in Finnish
Audio resources in Finnish

Fon

Đó Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔ mɔ̌, bó sɔ́ Vǐɖokpónɔ tɔn jó, bónú mɛ e ná ɖi nǔ n'i lɛ́ɛ ɖěbǔ ma dɔn ó; lo ɔ́, yě bǐ ní mɔ gbɛ mavɔ mavɔ. JǍAN 3:16
Source: FONBSB
Bible resources in Fon
Audio resources in Fon

French

Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3:16
Source: BTP

French Sign Language

Bible resources in French Sign Language
Audio resources in French Sign Language

Fulfulde, Borgu

Gam Alla yiɗii duuniyaaru sanne faa hokki Ɓiɗɗo mum bajjo, gam goonɗinɗo mo fu to halku, amma heɓa yonki tabitiiki. Yuhaana 3:16
Source: Wycliffe
Bible resources in Fulfulde, Borgu
Audio resources in Fulfulde, Borgu

Fulfulde, Central-Eastern Niger

'Gam Allah yiɗii duuniyaaru korey, faa o hokkii Ɓiyiiko bajjo, gam goonɗinɗo mo fuu to' halku, ammaa heɓa yonki ɗum faa abadaa. ' Yahayya 3:16
Source: Wycliffe
Bible resources in Fulfulde, Central-Eastern Niger
Audio resources in Fulfulde, Central-Eastern Niger

Fulfulde, Maasina

Sabi Laamɗo ɓamii ana yiɗa aduna oo faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, yalla goonɗinɗo Bajjo oo fuu ana waasa naatude yiite, heɓa nguurndam nduumiiɗam.  Yuhanna 3:16
Source: FFMWBT (Wycliffe) 2005
Bible resources in Fulfulde, Maasina
Audio resources in Fulfulde, Maasina

Fulfulde, Nigerian

'Ngam yidde nde Allah yiɗi duuniyaaru haa o hokkii Ɓiɗɗo maako bajjo , ngam koo moye kooliiɗomo to' halka ammaa heɓa yonki ki re'ataa. ' Yahaya 3:16
Source: FUVNT 2010
Bible resources in Fulfulde, Nigerian
Audio resources in Fulfulde, Nigerian

Fulfulde, Western Niger

Sabo Laamɗo ina yiɗi yimɓe adunaaru faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, faa goonɗinɗo oon fuu taa halka ammaa heɓa nguurndam nduumiiɗam. Yuhanna 3:16
Source: FUHSIM (SIM) 2012
Bible resources in Fulfulde, Western Niger
Audio resources in Fulfulde, Western Niger

Fur

Audio resources in Fur

Futuna-Aniwa

Audio resources in Futuna-Aniwa

Ga

Bible resources in Ga
Audio resources in Ga

Gagauz

Зерӓ Аллах ӧлӓ пек севди бу дӱннейи, ани верди бириӂик Оолуну, ки херкези, ким инанаӂэк Она, кайбелмесин, ама дивеч йашасын. Иоан 3:16
Source: GAGIB1
Bible resources in Gagauz
Audio resources in Gagauz

Galician

“Porque de tal xeito amou Deus ao mundo, que lle deu ao seu único Fillo, para que todo aquel que cre nel, non se perda, mais teña vida eterna” Xoán 3:16
Bible resources in Galician
Audio resources in Galician

Gamo (Ethioptic)

'ፆሳ ና ኣማኒዛይ ዉሪ ሜርና ዴዖ ዴማናፔ ኣቲን ꬋዮንታ ማላ ፆሲ ሃይሳ ኣላሜዛ ዳሮ ሲቂዳ ጊሽ ባ ሜፂ ኢሲ ናዛ ኢሚዴስ። ' ዮሃኒሳ 3:16
Source: GMVNT (Wycliffe) 2011
Bible resources in Gamo (Ethioptic)
Audio resources in Gamo (Ethioptic)

Gamo (Latin)

'Xoossa Naa ammanizay wuri merna de7o demmanappe attin dhayonta mala Xoossi hayssa alameza daro siiqida gish ba mexi issi naaza immides. ' Yohannisa 3:16
Source: GMVRNT (Wycliffe) 2011
Bible resources in Gamo (Latin)
Audio resources in Gamo (Latin)

Ganda

' Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati, n'okuwaayo n'awaayo Omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. ' Yokaana 3:16
Source: LUG68 1968
Bible resources in Ganda
Audio resources in Ganda

Garifuna

'‘Weíriti jínsiñe gürígia ja uboúagubaña lun Búngiu darí lun loúnajanina, áu le Liraǘ le ábanrügüti, lun noúnwen luágu jafígoun, lun sun lan ja afíñerutiña nuágu, mídin jamámuga máfiougati, siélun lámuga joúdin, abágarida ában ibágari le magúmuchaditi. ' San Juan 3:16
Source: CABNT (Wycliffe) 2012
Bible resources in Garifuna
Audio resources in Garifuna

Gawar-Bati

Audio resources in Gawar-Bati

Gciriku

Audio resources in Gciriku

Gedeo

Audio resources in Gedeo

Gen

Đo-a, Mawu lɔ̃ xixe-a àleke be e sɔ Èvia àkoŋugo na, be àmɛ̀ ɖekpekpe kè xɔ̀ e ji sè-a, mu gbà crɔ̃ ò, vɔ̀-a, be-a ɖo àgbè màvɔ̀. JOHANƐS 3:16
Source: GEJBS2 2004
Bible resources in Gen
Audio resources in Gen

Georgian

'რადგან იქამდე შეიყვარა ღმერთმა სოფელი, რომ მისცა თავისი ერთადერთი ძე, რათა არავინ, ვინც მას ირწმუნებს, არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. ' იოან. 3:16
Source: GEO02 2002
Bible resources in Georgian
Audio resources in Georgian

German

Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  Johannes 3:16 
Source: Julius Anton von Poseck, Carl Brockhaus, and John Nelson Darby 1905

Ghanaian Sign Language

Bible resources in Ghanaian Sign Language

Ghulfan

Audio resources in Ghulfan

Gilaki

چونکی خدا دنیایه اونقدر محبت بوکوده کی خو یگانه پسره فده، تا هرکی به اون ایمأن بأوره هلاکه نبه، بلکی زندگی‌یه اَبدی بدأره. ' یوحنا 3:16
Source: GLK 2010
Bible resources in Gilaki
Audio resources in Gilaki

Gor

Tadɔ Luwə ndigɨ de’gɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne ngayn, ə adɨ’de Ngonn’ne kɨ kojɨ kareba, kadɨ de kɨ ra kɨ un me’ne ə, kadɨ de’ə kin tujɨ kɔ el, nan kadɨ isɨ kɨ dɔ’ne taa bitɨ kɨ non’tɨ.  Jan 3:16
Source: GQRNT (Wycliffe) 2014
Bible resources in Gor
Audio resources in Gor

Grangali

Audio resources in Grangali

Greek

Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννη 3:16
Source: BTP

Greenlandic

Guutimmi silarsuaq ima asatigaa ernituani tunniussimallugu taassumunnga uppertoq kinaluunniit tammaqqunagu naassaanngitsumilli inooqqullugu. Johannesip 3:16
1999
Bible resources in Greenlandic
Audio resources in Greenlandic

Guarani, Eastern Bolivian

'Echa Tumpa oaɨu yae ɨvɨ pegua reta. Jae rambue omee Taɨ jae vaeño, oipotagüe güɨrovia jese vae güɨnoi vaera tecove opa mbae vae. Ngaraa ojo cañɨtei pe. ' San Juan 3:16
Source: GUINT (Wycliffe) 2012
Bible resources in Guarani, Eastern Bolivian
Audio resources in Guarani, Eastern Bolivian

Guarani, Paraguayan

'Oime Tûpâ Ñandeyára voí ojayjú tuvichaite gui umi ybypóra cuerape omeê Tayra peteî jaeñomívape, icatu jaguâ opa oyeroviáva guive Jesé anichene ocañŷ, ojupitŷnte jaguâ pe Tecove iyapyraŷva. ' San Juan 3:16
Source: GRN1913 1913
Bible resources in Guarani, Paraguayan
Audio resources in Guarani, Paraguayan

Guarani, Western Bolivian

'Echa'ã Tumpa uau ete ɨvɨ pegua reta. Jáeramo umee Taɨ jae vaeño, ipotave güɨrovia jese vae güɨnoi vaerã tecove opa mbae vae. Ndarau oo cañɨtei pe. ' San Juan 3:16
Source: GNWNT (Wycliffe) 2012
Bible resources in Guarani, Western Bolivian
Audio resources in Guarani, Western Bolivian

Guaraní Chiripá

Gujarati

'કેમ કે ઈશ્વરે જગત પર એટલો પ્રેમ કર્યો કે તેમણે પોતાનો એકાકીજનિત દીકરો આપ્યો, એ માટે કે જે કોઈ તેમના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંતજીવન પામે. ' યોહાન 3:16
Source: GUJOV-BSI (Bible Society of India)
Bible resources in Gujarati
Audio resources in Gujarati

Gujarati

'કેમ કે ઈશ્વરે માનવજગત પર એટલો બધો પ્રેમ કર્યો કે તેમણે પોતાનો એકનો એક દીકરો આપ્યો, એ સારુ કે જે કોઈ તેમના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંતજીવન પામે. ' યોહાન 3:16
Source: GUJBCS 1911
Bible resources in Gujarati

Gujari

Audio resources in Gujari

Gulay

Nube tár dooge malang ke dè nang nè, gir’n ke nè á ule’n Ngonn’n ke dagi le kade nanan ke unde kêm’n dènn’t ɓaa à udu lé nè à ndi kumgajer se non.  Jean 3:16
Source: GVLABT (Bible Society of Chad) 2004
Bible resources in Gulay
Audio resources in Gulay

Gurung

Audio resources in Gurung

Guyanese Creole

Audio resources in Guyanese Creole

Hadiyya

Bible resources in Hadiyya
Audio resources in Hadiyya

Haitian Creole

'Bondye sitèlman renmen lèzòm, li bay sèl pitit li a pou yo. Konsa, moun ki mete konfyans yo nan li, yo p'ap peri. Okontrè, y'a gen lavi ki p'ap janm fini an. ' Jan 3:16
Source: HAT98 1998
Bible resources in Haitian Creole
Audio resources in Haitian Creole

Hakka

'「因為上帝痛惜世間人,所以將佢獨一个孻仔 賜給佢等,愛使一切信佢个人毋會滅亡,反轉得到永遠个生命。 ' 約翰 3:16
Source: THV12HDB 2012
Bible resources in Hakka

Haryanvi

क्यूँके पणमेशर नै दुनिया तै इसा प्यार राख्या के उसनै आपणा एक्ला बेट्टा दे दिया, ताके जो कोए उसपै बिश्वास करै, ओ नास कोनी होवै, पर अनन्त जीवन पावै। यूहन्ना 3:16
Bible resources in Haryanvi
Audio resources in Haryanvi

Hassaniya Arabic

Audio resources in Hassaniya Arabic

Hausa

' “Saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin Ɗansa, domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya hallaka, sai dai ya sami rai madawwami. ' YAH 3:16
Source: HAU
Bible resources in Hausa

Hawaiian

No ka mea, na aloha nui mai ke Akua i ko ke ao nei, nolaila, ua haawi mai oia i kana Keiki hiwahiwa, i ole e make ka mea manaoio ia ia, aka, e loaa ia ia ke ola mau loa. Ioane 3:16
Source: na na misionari i pai 1868

Hazaragi

بَلدِه اِنسان چِی فایده دَره که تمامِ دُنیا ره دَ دِست بیره، مگم جان خُو ره از دِست بِدیه؟ ۳۶:۸ مَرقَس
Bible resources in Hazaragi
Audio resources in Hazaragi

Hebrew

כִּי כֹּה אָהַב אֱלֹהִים אֶת הָעוֹלָם עַד כִּי נָתַן אֶת בְּנוֹ יְחִידוֹ לְמַעַן לֹא יֹאבַד כָּל הַמַּאֲמִין בּוֹ, אֶלָּא יִנְחַל חַיֵּי עוֹלָם.  יוחנן 3:16
Source: Hebrew 1995 Modern Hebrew 1995
Bible resources in Hebrew
Audio resources in Hebrew

Herero

Orondu Mukuru oty’a suvere ouye, kutya ua yandyere Omuna ue omukoatua erike, auhe, ngua Kambura mu ye, op’e ha pandyara, nunguari a kare nomuinyo uaaruhe.
Source: The Gospel in Many Tongues 1876
Audio resources in Herero

Hiligaynon

'Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. ' Juan 3:16
Source: HLGN
Bible resources in Hiligaynon
Audio resources in Hiligaynon

Hindi[a]

'“क्योंकि परमेश्‍वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्‍वास करे वह नष्‍ट न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए। ' यूहन्ना 3:16
Bible resources in Hindi[a]
Audio resources in Hindi[a]

Hindko, Northern

Bible resources in Hindko, Northern
Audio resources in Hindko, Northern

Hindko, Southern

Audio resources in Hindko, Southern

Hiri Motu

“Badina be Dirava ese inai tanobada ia lalokau henia bada dainai, iena Natuna tamona sibona ia vara, ia henia vadaeni ita dekenai, do idia abidadama henia taudia ibounai be do idia mase lasi, to mauri hanaihanai do idia abia.” IOANE 3:16
Source: Buk Baibel long Tokples Motu long Nuigini
Bible resources in Hiri Motu
Audio resources in Hiri Motu

Hmong Daw

'“Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. ' Yauhas 3:16
Source: HWB 2000
Bible resources in Hmong Daw
Audio resources in Hmong Daw

Hmong Njua

'“Rua qhov Vaajtswv hlub tuabneeg nplajteb kawg le, nwg txhaj khaiv nwg tuab leeg Tub lug rua huv nplajteb, tug kws ntseeg nwg leej Tub yuav tsi tuag, tabsis yuav tau txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis. ' Yauhaas 3:16
Source: HBB 2000
Bible resources in Hmong Njua
Audio resources in Hmong Njua

Huaorani

Edæ Wængonguï incæ inguipoga quëwënäni ïnänite në waadete pönengä inte tömengä Wengä adocanque onguïñængä ïñongante pönongä pongacäimpa. Ïninque æcänö tömengä ingante në wede pönëna ïñömö tömengä wë womönämaï inte cöwë wæ¨nämaï quëwencæcäimpa. Wäö 3.16
Source: BTP

Huastec

'Cum a Dios lej ichich hual in tsu’tal an inicchic, jaxtam in aba’ in lej juncats Tsacamil ca chich teje’ tsabal. Patal jitats quim bela’ in Tsacamil a Dios ne’ets ca pithan i it ejattalab abal ca ets’ey c’uajiy c’al a Dios yab ca q’uibey. ' SAN JUAN 3:16
Source: HUSNT (Wycliffe) 1971
Bible resources in Huastec
Audio resources in Huastec

Hungarian

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16
Source: BTP

I-Kiribati

'B'a E tangira aonnaba te Atua n te aro are E anga natina ae te rikitemanna iai, b'a e aonga n aki mate ane onimakinna, ma e na reke i rouna te maiu are aki toki. ' Ioane 3:16
Source: KNVB (Bible Society of the South Pacific)
Bible resources in I-Kiribati
Audio resources in I-Kiribati

Icelandic

'Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. ' Jóhannesarguðspjall 3:16
Source: BIBLIAN (Icelandic Bible Society) 2007
Bible resources in Icelandic
Audio resources in Icelandic

Igbo

'Nꞌihi na Chineke hụbigara ụwa nꞌanya oke, na o nyere Ọkpara nke ọ mụrụ nanị ya. Ka onye ọ bụla tụkwasịrị obi na ya ghara ịla nꞌiyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. ' Jọn 3:16
Source: BN 1980, 1988
Bible resources in Igbo

Ilocano

'Ta casta la unay ti panagayat ti Dios iti lubong; nga intedna ti Anacna a Bugbugtong, tapno amin a mamati kencuana, saan a mapucaw, no di ket adda biagna nga agnanayon. ' JUAN 3:16
Source: TB1973 1973
Bible resources in Ilocano
Audio resources in Ilocano

Indian (Andhra Pradesh) Sign Language

Bible resources in Indian (Andhra Pradesh) Sign Language

Indian (Karnataka) Sign Language

Bible resources in Indian (Karnataka) Sign Language

Indian (Kerala) Sign Language

Bible resources in Indian (Kerala) Sign Language

Indian (Tamil Nadu) Sign Language

Bible resources in Indian (Tamil Nadu) Sign Language

Irish

'Oír is mar so do ghrádhuigh Día an domhan, go dtug sé a éighein Meic fein, ionnus gidh bé chreideas ann, nachd rachadh sé a mugha, achd go mbeith an bheatha shiorruidhe aige. ' Eóin 3:16
Source: BEDELL 1817
Bible resources in Irish

Italian

Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16
Source: BTP

Itza'

Audio resources in Itza'

Ixil, Chajul

Tan sibʼxh taanima quBʼaal Tiuxh tiʼ jankʼal inqʼa xaol vatz txʼavaʼ. Tan aʼ isaʼ yeʼ laʼ itzʼeqx inqʼa xaol. Pet at qʼij isaq uvaʼ yeʼl iyaʼebʼal imotxebʼal laʼ ibʼana. Xaʼtetze qat taqʼ tzaan in, in viKʼaol tiʼ ul vaqʼt vibʼ kamoq tiʼ itxhoox jankʼal vipaʼv inqʼa xaol, in, uvaʼ taʼnxh in sibʼ viqleʼm. Xhun 3:16
Source: IXLCWBT (Wycliffe) 2016
Bible resources in Ixil, Chajul
Audio resources in Ixil, Chajul

Ixil, Nebaj

Tan kat itxum u Tiixhe' ivatz unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. Esti'e' kat taq' tzan Aak unch'i'til viK'aole' ti' ikame', aq'al uva' jank'al unq'a uxhchile' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' viK'aol Aake' as ye' la tz'ejxi. Pet at itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. Xhun 3:16
Source: IXIWBT (Wycliffe) 2008
Bible resources in Ixil, Nebaj
Audio resources in Ixil, Nebaj

Ixil, San Juan Cotzal

Tan aatz u Tioxh, tiira tii ti' q'u aanima tu u vatz amlika tx'ava'. Aal vettaq' viK'aol ti' va'l ta'xh ma'l. Tan a' isa' yit' sa'kojtz'ejxu kajay q'u'l saniman. Pek sa'atin itiichajil tu b'enq'ii b'ensaj.  Juan 3:16
Source: IXLSWBT (Wycliffe)
Bible resources in Ixil, San Juan Cotzal
Audio resources in Ixil, San Juan Cotzal

Jakalteko, Eastern

'Wal xin, caw xahancano ay anma ay yul sat yiban̈kꞌinal tiꞌ yu Comam Dios, yuto yati Comam hunpilan Iscꞌahol coxol, yuxinto macn̈eticꞌa chichahni yul yanma, mach chicꞌaytoj, to caw chischah huneꞌ iskꞌinal mach istan̈bal. ' Juan 3:16
Source: JACNT (Wycliffe) 1997
Bible resources in Jakalteko, Eastern
Audio resources in Jakalteko, Eastern

Jakalteko, Western

Mach sb'ih hantaj xoche Comam Dios anma, yuxin xquin yatij hayin yiptzilch'an Sc'ahol ti'an, yun̈e hantaj mac ch'a'ni yuluj sc'ul win̈an, mach ẍc'ayotoj, to schab' sk'inal mach stan̈b'al.  Juan 3:16
Source: JACSBG
Bible resources in Jakalteko, Western
Audio resources in Jakalteko, Western

Jamaican Creole English

Kaa, yu si, Gad lov di worl so moch dat im gi op im wan dege-dege Bwai Pikni, so enibadi we chos iina im naa go ded bot ago liv fi eva.  Jan 3:16
Source: JAMBSW (Bible Society of the West Indies) 2012
Bible resources in Jamaican Creole English
Audio resources in Jamaican Creole English

Japanese

 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。  ヨハネの福音書 3:16
Source: Shinkaiyaku Seisho Kankokai 1965

Japanese Sign Language

Bible resources in Japanese Sign Language

Javanese

'Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng. ' YOKANAN 3:16 https://my.bible.com/bible/248/JHN.3.16 Yokanan 3:16
Source: JAV Kitjab Sutji 1981
Bible resources in Javanese

Jola-Fonyi

Mati Atijamit namammaŋ bukanak kati dúniyaay máamak nasenumi Añiilau oola ákonau, mambi anoosani afiummi di oo letacet bare panabaj eroŋey yati bándoorey. YOHAN 3:16
Source: Jola-Fonyi 2011 Edition 2011
Bible resources in Jola-Fonyi
Audio resources in Jola-Fonyi

Jola-Karone

' “Kunuu ka kiti Ateeteyo unka t’inci kamma nkimamalaam kati túunan ekooŋan éesuume ti keeleke ka. Kúpoñiyaampoñ kati kaman keekulee ka nii éfikafulii, niŋ kéefuume ka nii éfikañohoonii ti hicuku, kati fúlan keekallanee ka ti kúnuul, nkaman etiil eyya Ateeteyo áfaayisan pásuum pa piteyoo. ” Náayaañ hisokuyii: “Fíyooy, heekiicee eehe hitaakiyaa ti pásiyal aluu.” ' Luk 4:18-19,21
Source: KRX (Wycliffe)
Bible resources in Jola-Karone
Audio resources in Jola-Karone

Jola-Kasa

'Mata Ateemit lafanfañ bukanabuku kammuu li adunaayi bil gay, li ásenul Añoolool anolawu sih, bájum an áyinenumuu li akila let aket, bale li abaj buloŋabu bábaneliitumuu. ' Saŋ 3:16
Source: CSKDBL (Wycliffe)
Bible resources in Jola-Kasa
Audio resources in Jola-Kasa

K'iche

'“Chi' cäkil wi chi ri Dios sibalaj quebulok'ok'ej ri winak cho ri uwächulew, xuya' c'ut ri u C'ojol, ri xa' jun c'olic, rech conojel ri quecojon che, man cäsach ta qui wäch, xane' cäc'oji' na junalic qui c'aslemal. ' Ri Xuan 3:16
Source: QUICH1 (Bible Society in Guatemala) 1995
Bible resources in K'iche
Audio resources in K'iche

Kabba

'Mba Lubba kara baa, *nje-gɔl tar horo Lubba te ke dewje kara baa tɔ. N̂-to dew, Jeju-Kiriste, ke unn rɔe uka ne dɔ dewje tɔyn. Kare ase a, Kiriste pa tar naji le toke baann. ' 1TI 2:5-6
Source: KSPDBL (Wycliffe)
Bible resources in Kabba
Audio resources in Kabba

Kabba Laka

'Mbata Allah ndiki nange nèn tokou nya, nè nare Ngonè kadaba, mbata doou ke wo mèa té sa ase ta kwoei ang, a nè nisi tébe ke ndò ke ndò. ' Jean 3:16
Source: KL1960 (British and Foreign Bible Society) 1960
Bible resources in Kabba Laka

Kabiye

'Mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyáa siŋŋ. Pʋ-yɔɔ ɛha ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi ɛwɛnɩ lidaʋ ɛ-yɔɔ lɛ, ɛtaatɛŋɛlɩ, ɛlɛ́, ehiɣ wezuu maatɛŋ. ' Yohanɛɛsɩ 3:16
Source: KABI (Bible Society of TOGO) 1995
Bible resources in Kabiye
Audio resources in Kabiye

Kabuverdianu

Audio resources in Kabuverdianu

Kadaru

Audio resources in Kadaru

Kadiweu

'Aneotedoɡ̶oji eliodi me yemaa okotigi digoina iiɡ̶o, joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi me yajigo niɡ̶ijoa oniniwatece me Lionigi lemaanigi, eotedibige minatawece niɡ̶ina anoyiwaɡ̶adi aɡ̶alee nigo, pida jiɡ̶ida lewiɡ̶a ane daɡ̶adiaaɡ̶ica liniogo miniwataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji. ' João 3:16
Source: KBCNT (Wycliffe) 2012
Bible resources in Kadiweu

Kafa

Yeeri shawee toommooch beeti asheena'on oogichii bi shunnitoyich ikka bi Bushoon immiye; hini ikka bi Bushoon bi immito, bi mulloon bi toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenee kashoon bi danemmonaa shiwaree qaaqqooch bi giyaachemmonoyichiye.  Yowannisi 3:16
Source: Kafa 2010 Edition 2010
Bible resources in Kafa
Audio resources in Kafa

Kaiwá

'—Nhande kwéry va'e-pe nhande rayhu tee rei-ma va'ekwe Nhandejáry. Upéa-gwi nhande rayhu-gwi, ombou ime'ẽ-vy va'ekwe nhande-vy gwa'ýry ha'e anho oiko va'e. Upéixa ramo jajerovia va'e gwive hese, nanhane mondói va'erã mombyry ojéhegwi. Jaiko meme ete va'erã ae Nhandejáry ndive. Japave e'ỹ reheve jaikove joty va'erã voi. ' João 3:16
Source: KGKNT (Wycliffe) 2006
Bible resources in Kaiwá
Audio resources in Kaiwá

Kalanga

'Ngoti Ndzimu wakada shango ino kungapongapo kwawakapa Nkololo wawo uyega kuti kene ali ani unogalamoyo munli asitongofa, koga abe ne butjilo gusingapele. ' Johani 3:16
Source: NMN (Bible Society of Botswana) 2009
Bible resources in Kalanga
Audio resources in Kalanga

Kamviri

Audio resources in Kamviri

Kannada

'ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ' ಯೋಹಾನನು 3:16
Source: KANIRV
Bible resources in Kannada

Kaonde

Pantu Lesa alitemwisha aba pano isonde. Abapeela na Mwane uwabafye umo mpo. Pakuti onse uwamusumina, ekaloba, lelo akwate umweo wape. Yoani 3:16
Source: United Bible Societies 1975
Bible resources in Kaonde
Audio resources in Kaonde

Kapingamarangi

Idimaa God ne aloho huoloo i henuailala dela ne hagau mai dana Dama daane hua e dahi, bolo digau huogodoo ala e hagadonu a Mee, la hagalee mmade, ga hai mee gi di mouli e dee odi.  John 3:16
Bible resources in Kapingamarangi
Audio resources in Kapingamarangi

Karakalpak

Себеби Ќудай бул дүньяны соншелли сүйгенликтен, Өзинињ жалѓыз Улын берди. Оныњ Улына исенген ˜єр бир адам набыт болмай, мєњгилик µмирге ийе болады.  Юхан 3:16
Source: KAAIBT (Institute for Bible Translation) 2004
Bible resources in Karakalpak
Audio resources in Karakalpak

Kazakh

Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани Ұлын құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Жохан 3:16
Source: Kiyeli Kitab 2010
Bible resources in Kazakh
Audio resources in Kazakh

Kenyan Sign Language

http://www.bible.is/deaf/XKISLS/28
Bible resources in Kenyan Sign Language

Kgalagadi

Nqari ba nqõó ba ncẽeta noose ncàm̀a hãa domkam kò Gam dim Cóám cúíse ábàèa hãa ba tcg'òóa hãa khama, nxãasegam gha dìím wèém ẽe ko Gam koe dtcòm̀ ba táá kaàkaguè, igabam gha chõò tamas kg'õè sa úú ka. Jn 3:16
Bible resources in Kgalagadi
Audio resources in Kgalagadi

Khmer

' ដ្បិត​ព្រះជា​ម្ចាស់ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក​ដល់​ម៉្លេះ បាន​ជា​ព្រះ​អង្គ​ប្រទាន​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​តែ​មួយ ដើម្បី​ឲ្យ​អស់​អ្នក​ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នោះ មិន​​ត្រូវ​​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យមាន​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច​វិញ​' យ៉ះយ៉ា 3:16
Source: Khmer Christian Bible 2011
Bible resources in Khmer
Audio resources in Khmer

Khowar

Audio resources in Khowar

Khumbi

Audio resources in Khumbi

Kikongo

Kadi bonso bwabu Nzambi wazola nza, vo wavana Mwan’andi mosi kaka, mpasi wonso ukunlekilanga minu kabungwa ko, kansi kala moyo wamvu ya mvu. Yoane 3:16
Bible resources in Kikongo
Audio resources in Kikongo

Kimbundu

Bible resources in Kimbundu
Audio resources in Kimbundu

Kingwana

Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu, hata kutoa Mwana wake wa pekee, ili kila mutu akimwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Yoane 3:16
Bible resources in Kingwana
Audio resources in Kingwana

Kinyarwanda

'Imana yakunze cyane abantu bo ku isi yose, ku buryo yatanze Umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese adapfa burundu, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. ' Yohani 3:16
Source: BIR 1996
Bible resources in Kinyarwanda
Audio resources in Kinyarwanda

Kipsigis

Bible resources in Kipsigis
Audio resources in Kipsigis

Kirundi

Kuko Imana yakunze urukundo abari mw'isi ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira.  Yohana 3:16
Source: Rundi 2007 Ed. 2007
Audio resources in Kirundi

Kistane

Audio resources in Kistane

Kituba (Congo)

Audio resources in Kituba (Congo)

Kohistani, Indus

Audio resources in Kohistani, Indus

Konabere

Bible resources in Konabere
Audio resources in Konabere

Konkani

'Khorench, Tacher bhavart tthevta tea dôr-eka mon’xacho nas zaina zaunk punn taka Sasnnik Jivit mellchê khatir, Devan Aplea ekleach Putak dilo: itlo Tannem sonvsaracho môg kelo!. ' Ju 3:16
Source: KONKANI-BSI
Bible resources in Konkani
Audio resources in Konkani

Konkomba, Likoonli

Uwumbɔr aah gee dulnyaa aanib saakpen pu na, nima le u di Ujapɔɔnbaan ki di tii ni, aan unii umɔk gaa u ki kii na taa koo mmii mu kaan junn na ni, u li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. JƆNN 3:16
Source: XONNVR 1984
Bible resources in Konkomba, Likoonli
Audio resources in Konkomba, Likoonli

Konkomba, Likpakpaaln

Uwumbɔr aah gee dulnyaa aanib sakpen pu na, nima le u di Ujapɔnbaal tii ni ke unii umɔk gaa u ki kii na taa kpo, u li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na.  Jɔnn 3:16
Source: XONWBT (Wycliffe) 1998
Bible resources in Konkomba, Likpakpaaln
Audio resources in Konkomba, Likpakpaaln

Konyanka Maninka

Audio resources in Konyanka Maninka

Korean

'하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 ' 요한복음 3:16
Source: KRV 1961
Bible resources in Korean

Koromfe

Audio resources in Koromfe

Kosraean

Tuh God El lungse faclu ouinge: El ase Wen sefanna natul, tuh elos nukewa su lulalfongi in el fah tia misa, a elos fah eis moul ma pahtpat.  John 3:16
Source: Elizabeth Baldwin 1928

Krio

Gɔd so lɛk mɔta lman dat i gi in wan gren Pikin we i lɛk; so dat ɛnibɔdi we biliv pan am nɔ go day, bɔt i go gɛt layf we go de sote go. Jɔn 3:16
Source: Good News For All Men 1992
Bible resources in Krio
Audio resources in Krio

Kumam

Pien Rubanga bin omaro piny, omio eko cwano iye Wode acel kenekene, tetekeny ngat kame yei en kur toi, do eud kuo kame bedo nakanaka.  okana 3:16
Source: KDIBSU 2006
Bible resources in Kumam
Audio resources in Kumam

Kunama

Anna laga kesi akkeda anda kimeino, ikka elloka kisima kisoke, Unusi kobinima ka bala ibalenni, dimaoina godda komalitta kinanan ditta. Yohanne 3:16
Source: EasyKunama
Bible resources in Kunama
Audio resources in Kunama

Kurdish, Central

'لەبەر ئەوەی خودا ئەوەندە جیهانی خۆشویست، تەنانەت کوڕە تاقانەکەی بەختکرد، تاکو هەرکەسێک باوەڕی پێ بهێنێت لەناو نەچێت، بەڵکو ژیانی هەتاهەتایی هەبێت، ' یۆحەنا 3:16
Source: KSS 2017
Bible resources in Kurdish, Central

Kurdish, Northern

'Çimkî Xwedê wisa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta da, da her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. ' Yûhenna 3:16
Source: KURNT 2005
Bible resources in Kurdish, Northern
Audio resources in Kurdish, Northern

Kurdish, Southern

Audio resources in Kurdish, Southern

Kwambi

Kwanga

'“Gotri deleha'a nuwe pe himiyama hurahama le keke omwesika naha ri wondau ki ri Che funda naha wunu ri haro. O hinga ri wosiro ti, hinde na hima rito sembe rini ni ri hawa walambe hinde rini i kumbwa, ete da ete da himamwale ako ti ri torokonda. ' Jon 3:16
Source: KWJNT (Wycliffe)
Bible resources in Kwanga
Audio resources in Kwanga

Kwangali

Audio resources in Kwangali

Kwangwa

Audio resources in Kwangwa

Kwatay

Ábuki Atambatun ahaŋahaŋ kámaŋi ésuk i, ayak awun Añi oone afeeneŋ u, kaanuku an fe éeyilene te o atum'átowuto hiraanu, bare n'abaj buroŋ béehabanaariit bu. SAAŊ 3:16
Source: Kuwaataay 2000 Edition 2000
Bible resources in Kwatay
Audio resources in Kwatay

Kyrgyz

Кудай адамзатты ушунчалык катуу сүйгөндүктөн, Ага ишенүүчү ар ким өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп, Өзүнүн жалгыз Уулун курмандыкка берди Жaкaн 3:16
Source: Lingua Service 2005
Bible resources in Kyrgyz
Audio resources in Kyrgyz

Lacandon

'’Mʌ' ja wirej, a C'ujo' jach manan cu yajquintic tu cotor mac ich yoc'ocab. Rajen tu tuchi'taj u parar turiri'. Rajen tu cotor mac a cu yacsic tu yor ti' cu bin tacbir soc mʌ' u bin erar ich c'ac'. Chen cu bin ts'abʌr u cuxtar munt q'uin. ' Juan 3:16
Source: LACNT (Wycliffe) 1978
Bible resources in Lacandon
Audio resources in Lacandon

Laka

Audio resources in Laka

Laki

Audio resources in Laki

Lamba

'Pakuti ŵaLesa ŵalitemenwe aŵapacalo capansi ukwakuti, fyopele filya ŵaliposele Umwana waŵo uli eŋka, ati aŵantu ŵonse, ulukupema-mo muli ye taakonalwa, yo; sombi ati akalukuli ne— Mweo uwamuyayaya. ' Yoane 3:16
Source: AAl59 1959
Bible resources in Lamba
Audio resources in Lamba

Lango

Pien Obaŋa rik omaro lobo aman-nono, omio Wode acel keken, me dano acel acel ame ye en kur rweny odoco, ento bed kede kwo a perakino nakanaka.  Lakana 3:16
Source: LAJBSU (Bible Society of Uganda) 1979
Bible resources in Lango
Audio resources in Lango

Lao

'ເພາະວ່າ ພຣະເຈົ້າ ຊົງ ຮັກ ໂລກ ຫລາຍ ທີ່ສຸດ ຈົນ ໄດ້ ປະທານ ພຣະບຸດ ອົງ ດຽວ ຂອງ^ພຣະອົງ ເພື່ອ ທຸກຄົນ ທີ່ ວາງໃຈເຊື່ອ ໃນ ພຣະບຸດ ນັ້ນ ຈະ ບໍ່ ຈິບຫາຍ ແຕ່ ມີ ຊີວິດ ອັນ ຕະຫລອດ^ໄປ^ເປັນນິດ. ' ໂຢຮັນ 3:16
Source: RLV15 2015
Bible resources in Lao
Audio resources in Lao

Latin

' Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret : ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam æternam.' secundum Ioannem 3:16
Source: Vulgata latina
Bible resources in Latin

Latvian

'Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, ' Jāņa 3:16
Source: RT65 1997
Bible resources in Latvian
Audio resources in Latvian

Lenje

'Lesa wakasunisha bantu boonse ba mucishi ca panshi abuumbi. Aboobo wakatuma Mwanaakwe wakashalwabo eenka kwaamba ayi uyo woonse umushoma ataloobi, sombi abe abuumi butamaani. ' Joni 3:16
Source: BB03 2003
Bible resources in Lenje
Audio resources in Lenje

Limbu

'निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ थिक्‍लक् कुस्‍साःन् पाङ्‌घु युःसुरो, हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽग मे़म्‍मे़क्‍ने़न्, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् मे़घोःसुॽरो॥ ' युहुन्‍ना 3:16
Source: LIFNT (Wycliffe) 2002
Bible resources in Limbu
Audio resources in Limbu

Lingala

'Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko. ' Jean 3:16
Source: MNB (Biblica) 2002
Bible resources in Lingala
Audio resources in Lingala

Lithuanian

'Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. ' Jono 3:16
Source: LBD-EKU (Bible society of Lithuania) 1999
Bible resources in Lithuanian
Audio resources in Lithuanian

Lotha

Ntiotssole potsow na limha ji hetata to nzan khuncho lona ombona ombo tsoe tsuklang epicho, osi ochona ombo lo longtsua sana, ombo mom mek, tokhatolia kumali ekum hungu. John 3:16
Source: BTP

Lozi

'Kakuli Mulimu u latile hahulu batu ba lifasi, mane u ba file Mwan'a hae wa libanda kuli mutu ufi ni ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli. ' Joani 3:16
Source: BYK09 2009
Bible resources in Lozi
Audio resources in Lozi

Luba-Kasai

Bualu bua Nzambi wakatamba kusua ba ha buloba, yeye wakabaha Muan’andi umuehele mulela bua muntu yonso wamuitabusha kafu biandi, kadi ikale ne muoyo wa tshiendelele. Yone 3:16
Bible resources in Luba-Kasai
Audio resources in Luba-Kasai

Luchazi

Muomu Njambi ua lemene vakua mavu cikuma, ngecize ua hele Muaneni umo lika, linga uose a mu tsiliela kati a nonge, vunoni a kale na muono ka ue ku hua ua yaye. Yoano 3:16
Bible resources in Luchazi
Audio resources in Luchazi

Lugbara

Munguni 'ba nyakua 'diyi lele tᴜrisi, eri fe Mvi erini tile alᴜri, 'dini 'ba dria alᴜ alᴜ eri a'ipiri ma ja dri kᴜ, te ma ovᴜ idri 'dani 'dani be.  Yohana 3:16
Source: LGGFUL 1966
Bible resources in Lugbara
Audio resources in Lugbara

Lunda

Mumukanda waNzambi nawu, “Chaswejeliyi Nzambi kukeŋa mpata yamunu mwishina, waheni Mwanindi wumu hohu, kulonda muntu wukumukuhwelela aheti wumi wahaya nyaka, akabuli kunoŋa”. Yowanu 3:16
Bible resources in Lunda
Audio resources in Lunda

Luxembourgish

Gott huet der Welt seng Léift op dës Manéier gewisen: Hien huet säin eenzege Jong hierginn, fir datt jiddereen, deen un hie gleeft, net verluer geet, mee éiwegt Liewen huet. Jean 3:16
Source: Bibles International 2019
Bible resources in Luxembourgish
Audio resources in Luxembourgish

Maasai

Amu etonyorra Enkai enkop aiko nji o meishoru Enkerai enye nabo, paa ore pooki ng'ae oiruk nemeimin kake netum enkishui nemeish. ' Yohana 3:16
Source: MBS (Bible Society of Kenya and Bible Society of Tanzania) 1991
Bible resources in Maasai
Audio resources in Maasai

Macedonian

'Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој, кој верува во Него, да не загине, туку да има вечен живот.' Јован 3:16
Source: MKB 1999
Bible resources in Macedonian
Audio resources in Macedonian

Madurese

Audio resources in Madurese

Magahi

काहेकि परमेसर दुनिया से अइसन परेम रखलन कि ऊ अप्पन ए कलउता बेटा दे देलन, जेसे जे कोइ उनखा पर बिसवास करय ऊ नष्ट नञ होय, बाकि अनन्त जि नगी पावे। यूहन्‍ना 3:16
Source: NT in Magahi
Bible resources in Magahi
Audio resources in Magahi

Magar, Eastern

“परमपर्‌भुओ आट्‍मा ङा मीटाक ले। हीजैडेनाङ गरीबकोलाक सेछ समचार सेटाक्‍की डेम होसकै ङाकी अभीसेक जाट्‍नने। बन्‍ढनाङ लेच कोलाक फोसाक्‍की र मीमीक माडाङ्‌च कोलाक डाङ्‌च खास्‍की, ठीचोमीचोवाङ पर्‌च कोलाक सोटन्‍ट्‍र जाट्‍कीयो लागी, र परमपर्‌भुओ पर्‌सन्‍नटौ बर्‌स घोसना जाट्‍कीयो नीम्‍टी होसकै ङाकी बीर्‌न्‍ह कामने।” लुका ४:१८-१९
Source: Wycliffe
Bible resources in Magar, Eastern
Audio resources in Magar, Eastern

Magar, Western

जम्‍मै भुर्मिकोके भगुवानै साह्रै ना रोमो सेया र मेकुङ कातजा बाबुजा ङाके सन्‍साराङ बिन्‍म्‍हो काचो र सत्‍यनाश नौछान्‍है देमो सु सुई ङा ताकनिं भरोसा मन्‍दीक्‍ले होसेकै अजम्‍बरी ङुके दिन्‍ल्‍हे। यूहन्‍नौ समचार 3:16
Source: Wycliffe
Bible resources in Magar, Western
Audio resources in Magar, Western

Maithili

'“हँ, परमेश्‍वर संसार सँ एहन प्रेम कयलनि जे ओ अपन एकमात्र बेटा केँ दऽ देलनि, जाहि सँ जे केओ हुनका पर विश्‍वास करैत अछि से नाश नहि होअय, बल्‍कि अनन्‍त जीवन पाबय। ' यूहन्‍ना 3:16
Source: MAINT 2010
Bible resources in Maithili

Makasai

Audio resources in Makasai

Malagasy

'Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. ' Jaona 3:16
Source: MG1865 1865
Bible resources in Malagasy

Malayalam

'തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ' യോഹന്നാൻ 3:16
Source: MALIRV
Bible resources in Malayalam

Malaysian Sign Language

Bible resources in Malaysian Sign Language

Malay (inc. Malaysian and Indonesian)

'Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. ' Yohanes 3:16
Source: Alkitab Berita Baik (BM) 1987
Audio resources in Malay (inc. Malaysian and Indonesian)

Malinke

Audio resources in Malinke

Maltese

Ghaliex Alla hecca hab id dinia illi tâ l’Iben tighu unigenitu, sabiex collmin jemmen bih ma jintilifx, izda icollu il haja ta dejem. NoJh 3:16
Bible resources in Maltese
Audio resources in Maltese

Mam, Central

Qu'n nimxix tq'aq'b'il tk'u'j Dios kyi'jxjal tzalu'n twutz tx'otx', ma chin tzaj tchq'o'n, a ayi'n Tk'wal junch'in, tu'ntzin kykyaqiljo a kchi nimil wi'ja nlay chi naj, qala' ktenb'il kychwinqil te jun majx.  Juan 3:16
Source: MVCNVS
Bible resources in Mam, Central
Audio resources in Mam, Central

Mam, Northern

Tu'nju nimxix tc'ujlalil Dios cyi'j xjal, cyja'tzun ma chin tzaj sama'ne tu'n, akine o'cxcu jun Tc'wa'l, tu'ntzun mi'n cynaj cycyakil keju ma che ocslan wi'je, nok o'cx tu'n tten cychwinklal te jumajx. Juan 3:16
Source: MAMN93 1993
Bible resources in Mam, Northern
Audio resources in Mam, Northern

Mam, Southern

Qu'n tu'nju' tk'u'jlalil Dyos nimxi'x kyi'ju' xjal, machin tzaj tchq'o'ne' ayine' o'kxku' jun tk'wal, tu'ntzun lalun che naj kkyaqilju' che okslal weye', naq o'kx tu'n tten kychwinqlal tejumajx.  Juan 3:16
Source: Southern Mam 1980 Edition 1980
Bible resources in Mam, Southern
Audio resources in Mam, Southern

Mam, Tacaneco & Mame: Frontera

Audio resources in Mam, Tacaneco & Mame: Frontera

Mam, Tajumulco

Audio resources in Mam, Tajumulco

Mam, Todos Santos

Nimxsen oc cyak' cykil xjal te Dios, bix ju' tzunj e tzaj tk'o'nxin jaj junx Tcwalxin cye xjal. Ju' tzunj, alcyej xjal ma tz'ocslan ti'j Tcwalxin, ck'ojeltzen tchunk'lal te junx maj, bix mi'n txi' tuj cyamecy te junx maj. Juan 3:16
Source: MVJWBT (Wycliffe) 2000
Bible resources in Mam, Todos Santos
Audio resources in Mam, Todos Santos

Mambae

Audio resources in Mambae

Mambai

Audio resources in Mambai

Mambwe-Lungu

'Pano acino Leza watemilwe amu nsi nga apeela Mwana wakwe wino uwavilwe wenga, kuti wensi wino wataila munoli atakalowe, lelo aye nu umi wape. ' Yoane 3:16
Source: AYL13 (Bible Society of Zambia) 2013
Bible resources in Mambwe-Lungu
Audio resources in Mambwe-Lungu

Mandarin (entire branch)

神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不致灭亡,反得永生。 约翰福音 3:16
Source: Chinese Union Version (simplified) 1919

Mandinka

Alla ye duniyaa kanu baake le, fo a ye a Dinkee kiliŋo dii, fo moo-wo-moo meŋ laata a la, a te kasaara la, bari a si badaa-badaa baluwo soto. Yohana 3:16
Source: Mandinka 2011 edition 2011
Bible resources in Mandinka
Audio resources in Mandinka

Mango

Manx Gaelic

'Son lheid y ghraih shen hug Jee da’n theihll, dy dug eh e ynrycan Vac v’er ny gheddyn, nagh jinnagh quoi-erbee chredjagh aynsyn cherraghtyn, agh yn vea ta dy bragh farraghtyn y chosney. ' Noo Ean 3:16
Source: NEAN 1936
Bible resources in Manx Gaelic

Manya

Bible resources in Manya
Audio resources in Manya

Maori

'Koia ano te aroha o te Atua ki te ao, homai ana e ia tana Tama kotahi, kia kahore ai e ngaro te tangata e whakapono ana ki a ia, engari kia whiwhi ai ki te ora tonu. ' Hoani 3:16
Source: MRI1952 1952
Bible resources in Maori
Audio resources in Maori

Maori

'“Kua aro'a mai 'oki te Atua i te ao nei kua tae roa mai ki te 'ōronga'anga mai i tāna Tamaiti 'ānau ta'i, kia kore e mate te tangata tātakita'i tei 'irinaki i aia, kia rauka rā i aia te ora mutukore. ' Ioane 3:16
Source: CIMRNT (Bible Society of the South Pacific)
Bible resources in Maori
Audio resources in Maori

Mapudungun

'“Fey tüfa ta feyngey Ngünechen am rume piwkeyefilu ta kom mapu mew mülechi pu che, feymew wüli ñi kiñen Fotüm femngechi kom tati feyentulu kisu mew chumkawnorume ñi lanoael, welu may ñi nieael ta rumel mongen. ' Juan 3:16
Source: ARN (United Bible Society) 1996
Bible resources in Mapudungun
Audio resources in Mapudungun

Maraka

Audio resources in Maraka

Marathi

'कारण देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला यासाठी की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्यास सार्वकालिक जीवन मिळावे. ' योहान 3:16
Source: MARIRV
Bible resources in Marathi

Markweeta

Kiicham :Iriin ngʼwēny kitya ākōy kukōōnu Wēēriinyiin nyoo kii lēē ākoongʼo kipaat, simāpēt :chiich aka tōkōl nyoo rānēy inyeentee aku tākunyōōru sopoon nyēpō ākōy.  Chowaana 3:16
Source: ENBBTL 2008
Bible resources in Markweeta
Audio resources in Markweeta

Marshallese

Bwe kōn an Anij yokwe laḷ, Ear letok juon wōt Nejin Ear keotak, bwe jabdewōt eo ej lōke E en jab jako, a en mour indeeo. Jon 3:16
Source: MAHNKRM (Words of Grace Marshallese Bible)
Bible resources in Marshallese
Audio resources in Marshallese

Marwari

Bible resources in Marwari
Audio resources in Marwari

Mashi

Bulya ntyo kwo Mungu asiimire igulu bweneene, ahaana Omugala w’echuusha mpu lyo ngasi muntu omùyemiire arhafe, chikwoone abe n’obuziine bw’ensiku n’amango. Yohana 3:16
Bible resources in Mashi
Audio resources in Mashi

Mattokki

Audio resources in Mattokki

Mbay

'Kïtø Luwah tar deg kï døningt kï tar kï tøitakøl mbã ad ngonïn kï kooj kïðabe kad dekïðen ada kamïn a ne kï nuj kø al, na kï ngah kumkajir kï mbãkïnõt. ' JÃ 3:16
Source: BM80 (Bible Society of Chad) 1980
Bible resources in Mbay
Audio resources in Mbay

Mende, Paua New Guinea

"Avui Wasilaka jikisi orhi namtar numbu ria. Hako ma misambik fehendan wapnuku orhik or ewendari osik jikisi orhi oton or mbashirik ma ondon jivinakurik takari ri. Uhunda osik ma ol orin wavu lihik ewewa ma lihi lar mbeek kavak nakwa ambu ri, wahau, ermba ermbak lindan lakwa ri. Jon 3:16
Source: SIMPNG 2005
Bible resources in Mende, Paua New Guinea
Audio resources in Mende, Paua New Guinea

Mende, Sierra Leone

“Avui Wasilaka jikisi orhi namtar numbu ria. Hako ma misambik fehendan wapnuku orhik or ewendari osik jikisi orhi oton or mbashirik ma ondon jivinakurik takari ri. Uhunda osik ma ol orin wavu lihik ewewa ma lihi lar mbeek kavak nakwa ambu ri, wahau, ermba ermbak lindan lakwa ri. JƆN 3:16
Source: MENBSL
Bible resources in Mende, Sierra Leone
Audio resources in Mende, Sierra Leone

Mexican Sign Language

Bible resources in Mexican Sign Language

Mina

Audio resources in Mina

Minianka

Bani koŋᴐ ya taan Kilɛ mu tɛhɛnɛ baa, fo w'a sᴐᴐ na wu Ja nigin pe wu kan na pye saraga, kᴐnhᴐ sipyaa sipya w'a d`a wu na ge, wee ganha bu gyɛɛgi wɛ, ga wu ɲ`ii sicuumᴐ nixhᴐbaama ta. Yohana 3:16
Source: MYKWBT (Wycliffe) 2006
Bible resources in Minianka
Audio resources in Minianka

Mirandese

'Dius gustou tanto de l mundo que le dou l sou Filho morgado, para que toda la pessona que acradita nel nun se muorra mas tenga la bida eiterna. ' Juan 3:16
Source: EM14 (Bible Society of Portugal)
Bible resources in Mirandese

Miskito

"Bamna Gâd tasba ra uya latwan kaikan, bara witin mita ai Luhpia kumi baman bri kan ba yan; bara baku mika ani uplika witin ra kasak lukbia ba, sut pali tanis tiwbia apia, sakuna raya ban kaia laka ba bribia.  San Juan 3:16
Source: MIQSBN
Bible resources in Miskito
Audio resources in Miskito

Mocho'

Audio resources in Mocho'

Mon

Bible resources in Mon
Audio resources in Mon

Mongolian, Halh

Ягаад гэвэл, Ертөнцийн Эзэн хүн төрөлхтнийг тийм их хайрласандаа л цорын ганц хүүгээ өгсөн билээ. Тийнхүү түүнд итгэсэн хүн мөнхийн зовлонд орохгий бөгөөд харийн мөнхийн амьдралтай болно. Иохан 3:16
Source: Bible Society of Mongolia 2015
Bible resources in Mongolian, Halh
Audio resources in Mongolian, Halh

Mongolian, Peripheral

"Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм." Иохан 3:16
Bible resources in Mongolian, Peripheral
Audio resources in Mongolian, Peripheral

Monokutuba

'Kadi Nzambi luta kuzola bantu ya nsi, yandi pesaka Mwana ya yandi mosi kaka, na konsonani kwikila yandi takufwa ve, kansi yandi ikele na moyo mvu ya mvu. Yoane 3:16
Source: NTK50 1950
Bible resources in Monokutuba
Audio resources in Monokutuba

Mopan

Pues te'i. A Dioso, top yaj u yuboo' a cristiano yoc'olcaba, mentücü, u c'ubaj u Mejen a jun tuul ilic tu bajili. Ti baalo'o, tulacal a mac a que'en u yool tu pach u Mejen a Dioso, ma' pula'anoo'i. Tz'abi ti'ijoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo.  Juan 3:16
Source: Wycliffe 2012
Bible resources in Mopan
Audio resources in Mopan

Moroccan Arabic

'حِيتْ هَكَّا بْغَا اللَّهْ نَاسْ الدّْنْيَا حْتَّى وْهَبْ وَلْدُه الْوْحِيدْ، بَاشْ مَا يْتّْهْلَكْشْ كُلّْ مْنْ كَيْآمْنْ بِيهْ وَلَكِنْ تْكُونْ عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة. ' يُوحَنَّا 3:16
Source: MSTD (Bible Society of Morocco) 2012
Bible resources in Moroccan Arabic
Audio resources in Moroccan Arabic

Mossi

'Wẽnnaam sẽn nong dũniya al wʋsg yĩnga, b kõ b Bi-yende, sẽn na n yɩlẽ tɩ sẽn tẽed-b bãmba da menem ye, la b paam vɩɩm sẽn kõn sɛ. ' A Zã Sõng 3:16
Source: SSDC98
Bible resources in Mossi
Audio resources in Mossi

Mozambique Sign Language

Bible resources in Mozambique Sign Language

Munji

Audio resources in Munji

Myanmar (Yangon) Sign Language

Bible resources in Myanmar (Yangon) Sign Language

Myene

“Konde itonda s arondi Anyambiè aronde ntye yinlo s‘ avangièp’Ôñwanl’ iyèwikika, inlèôm ‘edu ô be bekeliè, avere, ndô e ga lwanle nl’ em̃ènlo zakonlako.” Jan 3:16
Bible resources in Myene
Audio resources in Myene

Naandi

Amu kicham Jehovah ng’ony mising’, kot kogoito Werinnyi ne kigii inegei, si malus age tugul ne iyani inendet, ago si konyor sobondab koiegeny. Johana 3:16
Bible resources in Naandi
Audio resources in Naandi

Nama

' ǁNātikōseb ge Eloba ǃhūbaiba ge ǀnam, ob ge ǁîb di ǀguise ǃnae hâ ǀGôaba ge mā, ǁîb ǃnâ ra ǂgomn hoan kāǁō tidese, xawen nî ǀamo ûiba ūhâse. ' Johaneb 3:16
Source: KKG (Bible Society of Namibia)
Bible resources in Nama
Audio resources in Nama

Nambya

Audio resources in Nambya

Namwanga

Bible resources in Namwanga
Audio resources in Namwanga

Naueti

Audio resources in Naueti

Nauruan

Audio resources in Nauruan

Nawat

 ika kiane kitasujtak ne Teut ne taltikpak ken hasta tamakak ne itelpuch ne isel kipiatuya pal muchi ne kiyulmatit ma inte puliwikan asunte ma yujyultuk senpa. Yojan 3:16
Source: NBTN
Bible resources in Nawat
Audio resources in Nawat

Ndau

'Ngokuti Mwari wakaida nyika kudai, wakahina Mukororo wake wakabarwa ari ega, kuti veshe vanomutenda vasafa asi vaone kupona kusikaperi. ' Joh. 3:16
Source: NDAU (Bible Society of Zimbabwe)
Bible resources in Ndau
Audio resources in Ndau

Ndonga

'Oshoka osho ngeyi Kalunga a kala e hole uuyuni, oye a gandja Omwana awike, opo shaa ngoka te mu itaale, kaa kane, ihe a kale e na omwenyo gwaaluhe. ' JOHANNES 3:16
Source: ONDB (Bible Society of Namibia) 2008
Bible resources in Ndonga
Audio resources in Ndonga

Nepali

' “किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌। ' यूहन्‍ना 3:16
Source: NNRV
Bible resources in Nepali
Audio resources in Nepali

New Zealand Sign Language

Audio resources in New Zealand Sign Language

Newar

'“परमेश्वरं संसारयात यक्‍व माया यानादीगुलिं वय्‌कःयात विश्वास याःपिं मनूत नाश मजुइमा, बरु इमित अनन्‍त जीवन दयेमा धकाः थः याकः काय्‌यात तकं बियादिल। ' यूहन्‍ना 3:16
Source: NEWNT (Wycliffe)
Bible resources in Newar
Audio resources in Newar

Ngam

Audio resources in Ngam

Ngambay

'Ala ndigi dəwje lai-lai dɔ naŋg nee, unda dee dan kəmee’g ɓa un Ŋgonee gə́ gəd-gəd kára ba ulá ar dee mba kar nana ɓa gə́ ɔm mée dəa’g ndá a si gə kəməgə́ gə no̰ lé ɓó a kudu nda̰ el. ' Ja̰ 3:16
Source: BN89 (Bible Society of Chad) 1989
Bible resources in Ngambay
Audio resources in Ngambay

Nigerian Sign Language

http://www.bible.is/deaf/1NGSLS/28
Bible resources in Nigerian Sign Language

Niuean

Ne kua pihia e fakalofa mai he Atua ke he lalolagi, kua ta mai ai hana Tama fuataha, kia nakai mate taha ne tua kia ia, ka kia moua e ia e moui tukulagi. Ioane 3:16
Bible resources in Niuean
Audio resources in Niuean

Norfolk

Audio resources in Norfolk

Norman-French

'V'naïz à mé, vous tous qui' enhanaïz et qui' êtes chergis, et j' vous soulag'rai. ' Sâint Makyu 11:28
Source: GUE1863 1863
Bible resources in Norman-French
Audio resources in Norman-French

Northern Luri

Bible resources in Northern Luri
Audio resources in Northern Luri

Northern Sotho

'Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego. ' JOHANE 3:16
Source: NSO51 1986
Bible resources in Northern Sotho
Audio resources in Northern Sotho

Nsenga

'Mulungu eŵatemwa ngako ŵanthu wonse ŵa pa calo ca pansi. Tetyo, eŵapa Mwana yumo yeka, kuti aliyense wocetekela mwa yeve osati atayike, koma aŵe na moyo wosasila. ' Yh 3:16
Source: GMN (Bible Society of Zambia) 2015
Bible resources in Nsenga

Nuer

Kɛ ɣöö nhɔk Kuoth nɛy diaal ɛlɔ̱ŋ, cuɛ Gatdɛ kɛl ni kärɔa muɔc, kɛ ɣöö ram mi wä jɛ ŋäth, /cɛ bi li̱w, bɛ tekɛ tëk mi thil pek. Jɔ̱ɔ̱n 3:16
Source: NUSBSS (Bible Society in South Sudan) 1998
Bible resources in Nuer
Audio resources in Nuer

Nyaneka

“Mokonda Huku wahanda unene ouye, wayeka Omona WaE Wongunga, okuti ou utavela KwaE kanki, pwaina umona omwenyo wahapu.” Njwau 3:16
Bible resources in Nyaneka
Audio resources in Nyaneka

Nyemba

Audio resources in Nyemba

Nynorsk Norwegian

' For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. ' Johannes 3:16
Source: N11NN (Norwegian Bible Society) 2011
Bible resources in Nynorsk Norwegian

Nzebi

Nzembi â·mono ting’abaata yalótala, nâ·sindala Muan’ande walékika mu niut’abo, mu ndé, Babaka·silala mamba mamu niut’ande basiba·kua ve, bo ka móyi ba·ka na nde wamubu na mubu. Jean 3.16
Bible resources in Nzebi
Audio resources in Nzebi

Oriya

'କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ' ଯୋହନ 3:16
Source: ORYIRV
Bible resources in Oriya

Ovambo

'Osheshi osho Kalunga a kala e hole ounyuni, Oye a yandja Omona waye Ewifa, opo keshe ou te mu itavele aha kane, ndelenee a kale e nomwenyo waalushe. ' JOHANNES 3:16
Source: OKYB (Wycliffe)
Bible resources in Ovambo
Audio resources in Ovambo

Palauan

Ele Dios a kmal mle betik a rengul er a beluulchad me ng milsa di tal Ngelekel, me tirkel rokui el mo oumera er a Ngelekel a Dios a diak le mad e bai mo ngar el diak a ulebengelel.  Johanes 3:16
Source: PALAUAN
Bible resources in Palauan
Audio resources in Palauan

Pampango

Uli na ning maragul nang lugud ning Dios king yatu binie ne ing bugtung nang Anak ban ing ninumang maniwala keya e ya mate nune mirinan yang bie alang angga.  Juan 3:16
Source: PAMPBS (Philippine Bible Society) 1994
Bible resources in Pampango
Audio resources in Pampango

Pangasinan

Ta diad ontan lan panangaroy Dios ed sankamundoan inter toy bogbogtung ya Anak to, pian siopamay manisiad sikato et ag nabalang no ag ingen nawalaay bilay ya andi-anggaan. Juan 3:16
Source: PAGPBS (Philippine Bible Society) 1983
Bible resources in Pangasinan
Audio resources in Pangasinan

Papiamento

'Pasobra Dios a stima mundu asina tantu ku El a duna su úniko Yu, pa tur esnan ku kere den djE no bai pèrdí, ma haña bida eterno. ' Huan 3:16
Source: BPK13 (Bible Society in the Netherlands Antilles) 2013
Bible resources in Papiamento
Audio resources in Papiamento

Parachi

Audio resources in Parachi

Pashai, Northeast

Audio resources in Pashai, Northeast

Pashai, Northwest

Audio resources in Pashai, Northwest

Pashai, Southeast

Audio resources in Pashai, Southeast

Pashai, Southwest

Audio resources in Pashai, Southwest

Pashto, Northern

خُدائے دَ دے دُنيا سره داسے مينه وکړله چه خپل يکى يو زوئے ئے هم ورکړو چه هر هغه څوک چه په زوى ئے ايمان راؤړى هغه هلاک نۀ شى خو دَ تل عُمرى ژوندُون بيا مُومى. يوحنا 3:16
Bible resources in Pashto, Northern
Audio resources in Pashto, Northern

Pashto, Southern

۱۶خُدائے دَ دے دُنيا سره داسے مينه وکړله چه خپل يکى يو زوئے ئے هم ورکړو چه هر هغه څوک چه په زوى ئے ايمان راؤړى هغه هلاک نۀ شى خو دَ تل عُمرى ژوندُون بيا مُومى. يوحنا 3:16
Bible resources in Pashto, Southern
Audio resources in Pashto, Southern

Persian

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر‌که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. یوحنا 3:16

Pijin

God hemi lavem olketa pipol long disfala wol tumas, dastawe nao hemi givim kam San blong hem wea hemi wanfala nomoa, mekem eniwan hu hemi biliv long hem bae hemi no save dae bat bae hemi garem tru laef wea hemi no save finis.  Jon 3:16
Source: PISWBT
Bible resources in Pijin
Audio resources in Pijin

Pohnpeian

 Pwe iet duen Kot kotin kupura sappa, me a kotikidoki sapwilim a Ieros, pwe karos, me posonla i, ender salongala, a en aneki maur soutuk. Ioanes 3:16
1922 (With new alphabet)

Polish

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swojego Jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3,16
Source: BTP

Poqomam

Bible resources in Poqomam
Audio resources in Poqomam

Poqomchi', Eastern

Re' Dios ma' k'isiin ta xuk'ax i tinamit wach ak'al. Ruum, xiruyeew chee hin chi kaj Ko'loom i hin Rak'uun jinaj chi wib'il wiib' chuwach, reh chi chu'nchel i naakinimaniik weh, ma' naa ta rusahchiik kiwach, naa la' ruwihiik kik'achariik chi juneliik.  Juan 3:16
Source: POHBSG (Bible Society of Guatemala) 2009
Bible resources in Poqomchi', Eastern
Audio resources in Poqomchi', Eastern

Poqomchi', Western

Je' re' k'uru' ru'um chi re' Dios k'e̱' wo' chic kojric'ax cho chi'nchel i hoj c'acharel, re're' xitak'a̱' cho ayu' wach ac'al i xa jenaj wo' ti chi rAc'u̱n chiwach, reh chi xa hab wach i c'acharel erich'ica̱' ric'ux chiri̱j ma' eta chic nquimic chi junpech naric'acharic la' chi junelic ar ru̱c' i Dios. Juan 3:16
Source: POBWBT (Wycliffe) 2012
Bible resources in Poqomchi', Western
Audio resources in Poqomchi', Western

Portuguese

Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que n’Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16
Source: BTP

Prasuni

Audio resources in Prasuni

Pular

Ko fii hakkee ko Alla yiɗi aduna on, o yeɗii mo Ɓiɗɗo makko bajjo on, fii kala gomɗinɗo mo wota halko, kono yo ontigi heɓu ngurndan poomayankejan. Yuuhanna 3:16
Source: FUFPBT 2011
Bible resources in Pular
Audio resources in Pular

Punjabi, Eastern

'ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ ' ਯੂਹੰਨਾ 3:16
Source: POV-BSI (Bible Society of India)
Bible resources in Punjabi, Eastern
Audio resources in Punjabi, Eastern

Punjabi, Western

Bible resources in Punjabi, Western
Audio resources in Punjabi, Western

Q'anjob'al, Eastern

Xiwil camc'ulal Dios yin anima bay yulyibank'inal ti'. Yuj tu', caxc'al jun in ch'an c'otan ayin is C'ajol in ti', palta max quin yatek, yet watx' a masanil mac chin aon oc yin is c'ul, c'am chi c'aycan el is k'inal eb, palta a ti yet eb, tol chi yican eb is k'inal tol ayc'al yin tojbalk'inal.  Juan 3:16
Source: KANJ (Bible Society of Guatemala) 1989
Bible resources in Q'anjob'al, Eastern
Audio resources in Q'anjob'al, Eastern

Q'anjob'alan, Greater

Xiwil camc'ulal Dios yin anima bay yulyibank'inal ti'. Yuj tu', caxc'al jun in ch'an c'otan ayin is C'ajol in ti', palta max quin yatek, yet watx' a masanil mac chin aon oc yin is c'ul, c'am chi c'aycan el is k'inal eb, palta a ti yet eb, tol chi yican eb is k'inal tol ayc'al yin tojbalk'inal.  Juan 3:16
Source: Bible Society in Guatemala 1989
Bible resources in Q'anjob'alan, Greater
Audio resources in Q'anjob'alan, Greater

Q'eqchi'

Li Dios c'ajo' nak quixraheb li cuanqueb sa' ruchich'och' nak quixq'ue li Ralal junaj chi ribil re nak chixjunileb li ani te'pa̱ba̱nk re inc'a' te'sachk. Ta̱cua̱nk ban xyu'ameb chi junelic. Juan 3:16
Source: KEKIBS (Bible Society in Guatemala) 2008
Bible resources in Q'eqchi'
Audio resources in Q'eqchi'

Quechua de Cusco

Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan, chaymi sapan Churinta qomurqan, pipas paypi iñiqqa mana wañunanpaq, aswanpas wiñay kausayniyoq kananpaq. Juan 3:16
Source: BTP

Quichua de Chimborazo

Taita Diosca cai pachapi causajcunata yallitaj c'uyashpami, Paipaj shujlla Churita curca. Pipish Paita crijca ama chingarichun, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi Paita curca. Juan 3:16
Source: BTP

Quichua de Imbabura

Taita Diosca, cai pachapi causajcunata ninanda juyashpami, paipaj shujlla Churita caramurca. Pipash paita crishpaca, na chingaita chingagringachu, ashtahuangarin causaitami causagringa. Juan 3.16
Source: BTP

Quichua de Pastaza

Yaya Diosca cai pachai causac runagunata yapa llaquishcamandami paihua sapalla churita caima cachamushca tucui paita quiric runaguna ama ucupachama chingarinauchun, astahuanbas huiñai causaita charinauchun nisha. Juan 3.16
Source: BTP

Romani, Balkan

'Kaj o Devel ađahar kamlja o them kaj e Čhave ple Jekhebijande dija, kaj sarsavo savo paćal ano leste ni mudarđol, aj te ovele bimerutneso đivdipe. ' Jovan 3:16
Source: SROM 2014
Bible resources in Romani, Balkan
Audio resources in Romani, Balkan

Romani, Baltic

'Iake miļidža Dēvel svetos, so otdija Peskīres jek ločine Čhāves, sobi svako, pačaibnaskīro an Leske, menazgiņinel, ne mejāl leske džīben bekoncoskīro. ' Joannostir 3:16
Source: LET1933 (British and Foreign Bible Society) 1933
Bible resources in Romani, Baltic
Audio resources in Romani, Baltic

Romani, Carpathian

Bo o Del avke kamelas o svetos, hoj peskere jekhore Čhas diňa, hoj sako, ko pačal andre leste, te na merel, ale te avel les o večno dživipen.  Jan 3:16
Source: RMCWFW 2014
Bible resources in Romani, Carpathian
Audio resources in Romani, Carpathian

Romani, Sinti

O Dewel kamas i menshen jaake bud, te das lo lenge peskro tchawes. Hakeno, koon patsell ap leste, djal gar nashedo. Job lell ko djipen, hoi gar pre-herella.  Johanni 3:16
Source: RMORAM
Bible resources in Romani, Sinti
Audio resources in Romani, Sinti

Romani, Vlax

“Soke pe gachin volisarda o Del e sueto, kai dia pe edine Chave, gia kogo pachal ande lete, te na jasaol, ta te avel le zivoto ostade. Juaneki 3:16
Source: ROM07 (Chilean Bible Society) 2007
Bible resources in Romani, Vlax
Audio resources in Romani, Vlax

Romanian

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:16
Source: BTP

Romansch (Lower Engadine)

Perche cha Deis ha tant amâ il muond, ch’el ha dat seis unigenit figl, acio cha scodün chi craja in el non giaja a perder, ma haja la vita eterna.

Romansch (Oberland)

Parchei Deus ha teniu il mund aschi car,ca el ha dau siu parsulnaschiu figl, par ca scadin, ca crei en el, vomi buc á perder, mo hagi la vita perpetna.
Audio resources in Romansch (Oberland)

Romansch (Upper Engadine)

Perche Dieu ho taunt amo il muond, ch’el ho do sieu sulgenuieu Figl, acciò cha scodün, chi craja in el, nun giaja a perder, mo hegia la vita eterna.

Russian

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. От Иоанна 3:16
Source: BTP

Russian Sign Language

Bible resources in Russian Sign Language

Ruthenian

Audio resources in Ruthenian

Ruund

Audio resources in Ruund

Sacapulteco

Audio resources in Sacapulteco

Saint Lucian Creole French

Bondyé té tèlman enmen sé jan latè-a, i bay sèl Gasonʼy-lan pou yo. Tout moun ki kwè an li pa kay pèd lavi yo, mé yo kay ni lavi étonnèl.  Jan 3:16
Source: ACFNT (Wycliffe) 1999
Bible resources in Saint Lucian Creole French
Audio resources in Saint Lucian Creole French

Salampasu

Audio resources in Salampasu

Samoan

Auā ‘ua alofa mai le Atua i le lalolagi, ‘ua ‘auina mai ai e ia lona Alo e to‘atasi, ‘ina ‘ia lē fano se tagata e fa‘atuatua ‘iā te ia, a ‘ia maua e ia le ola e fa‘avavau. Ioane 3:16
Source: SMOBSP
Bible resources in Samoan
Audio resources in Samoan

Sangho

Biani, Nzapa aye azo ti dunia so mingi si lo mu gi oko Molenge ti lo titene zo so ama na be na lo alingbi ti kui pepe, me lo yeke na fini so angba lakue lakue.  Jean 3:16
Source: SAGCAR 2003
Bible resources in Sangho
Audio resources in Sangho

Sanglechi

Audio resources in Sanglechi

Sankaran Maninka

'«Maari Alla la Nin Sɛniman ye n kan, ka a masɔrɔn a ra nde ɲenematɔmɔn ko n ye wa kibaro ɲuma fɔ fantanilu yɛ. A ra n kelaya ko n ye a laseyi kasodenilu ma ko alu ra kanhɔrɔya, ko n ye a fɔ ɲa fuyen yɛ ko ie ɲa ri laka. A ka n kelaya ko n ye mɔɔ tɔrɔnilu kanhɔrɔya, ko n ye a fɔ mɔɔilu yɛ ko Maari la san ba ra se, a la kininkinin di yiraka ie la san mɛn na kɔnin.» A ka a fɔ ie yɛ ko: «N da ban kitabu yɔrɔ mɛn karanna, wo kuma ra dafa ai ɲana bi.» ' Luka 4:18-19,21
Source: AKS (Pioneer Bible Translations) 2017
Bible resources in Sankaran Maninka
Audio resources in Sankaran Maninka

Sara

Audio resources in Sara

Saraiki

Bible resources in Saraiki
Audio resources in Saraiki

Savi

Audio resources in Savi

Scots

'An A say: Keep on axin, an ït wull be gien tae ye, keep on lukkin an ye’ll fin whut ye’r eftèr, keep on rappin an tha dorr wull be apent tae ye. ' 'A masel, tha Sinn o Man, hae cum tae luk fer thaim at’s loast, an tae save thaim." ' Luik 11:9; 19:10
Source: USNT (Ulster-Scots Language Society) 2013
Bible resources in Scots

Scottish Gaelic

'“Oir is ann mar seo a ghràdhaich Dia an saoghal: gun tug e aonghin Mhic fhèin, airson 's, ge b' e a chreideas ann, nach tèid a sgrios ach gum bi a' bheatha shìorraidh aige. ' Eòin 3:16
Source: ATN2017 (Scottish Bible Society) 2017
Bible resources in Scottish Gaelic
Audio resources in Scottish Gaelic

Sebat Bet Gurage

በ ት ያምር እንም የዘላለም ኧያም ይኸሬው ባንኸሬ፥ ኤጠፋኸማ እግዘር የዝ አለም ሰብ ንቃር የረመደኖዌ እማት ትከታ አበም።  ዮኻንስ 3:16
Bible resources in Sebat Bet Gurage
Audio resources in Sebat Bet Gurage

Senoufo

Kile à sàa diɲyɛ sùpyire kyaa táan uy'á fo u à u Jyaŋi niŋkinŋi kan sáraga, ŋgemu ká dá u na ke, urufoo nùmpanŋke kà ŋkɛ̀ɛge mɛ, ŋka u shìŋi niŋkwombaaŋi ta. Yuhana 3:16
Source: SPPTBL (Wycliffe) 2008
Bible resources in Senoufo
Audio resources in Senoufo

Serbo-Croatian (Cyrillic)

'Јер Бог је тако заволео свет, да је свог јединорођеног Сина дао, да ко год поверује у њега, не пропадне, него да има вечни живот. ' Јован 3:16
Source: NSP
Bible resources in Serbo-Croatian (Cyrillic)

Serbo-Croatian (Latin)

'Bog je toliko volio svijet da je dao svojega jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život. ' Ivan 3:16
Source: KOK 1982
Bible resources in Serbo-Croatian (Latin)

Serer-Sine

Bible resources in Serer-Sine
Audio resources in Serer-Sine

Sesotho

'Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa wona ya tswetsweng a nnotshi; hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. ' JOHANNE 3:16
Source: SSO61-SO 1961
Bible resources in Sesotho
Audio resources in Sesotho

Setswana

'Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo o bileng wa le neela Morwaa-ona yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a latlhega, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. ' JOHANE 3:16
Source: TSW70 (Bible Society of South Africa) 1970
Bible resources in Setswana
Audio resources in Setswana

Seychellois Creole

'Annefe, Bondye in telman kontan lemonn ki i'n donn son sel Garson, pour ki nenport ki, ki krwar dan li, pa pou mor, me i ava ganny lavi eternel. ' Zan 3:16
Source: BSK (Bible Society in Seychelles) 2014
Bible resources in Seychellois Creole
Audio resources in Seychellois Creole

Shilluk

Mɑ́ jii kömi piny men ɑ́mɑɑr yi Jwøk ki mendwøng, ɑ bɑnge ɑ́muuje wɑ̈de, wɑ̈dkyel; kipe kinni o ngɑn-ɑ óyïëyii ócöge e pɑ thøw, de óyod-ɑ nënn-ɑ ɑtheer.  JØN 3:16
Source: SHKBSS (Bible Society in South Sudan)
Bible resources in Shilluk
Audio resources in Shilluk

Shona

'“Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. ' Johani 3:16
Source: BDSC
Bible resources in Shona
Audio resources in Shona

Shuar

Audio resources in Shuar

Shuar

'Yuska ashí shuaran ti anea asa, ni Uchiri̱n chikichik ana nuna shuáran uwemtikrarat tusa tsaṉkatkamiayi. Ashí shuar Nin enentáimtana nu, jinium wécharat tusa, antsu Yúsnum tuke iwiaaku pujusarat tusa ni Uchirí̱n akúpturmakmiaji. ' Juaṉ 3:16
Source: JIVNT (Wycliffe) 2012
Bible resources in Shuar
Audio resources in Shuar

Shughni

Bible resources in Shughni
Audio resources in Shughni

Shumashti

Audio resources in Shumashti

Sidamo

Audio resources in Sidamo

Silt'e

Audio resources in Silt'e

Simaa

Audio resources in Simaa

Sindhi

'ڇالاءِ⁠جو خدا دنيا سان ايترو تہ پيار ڪيو جو ھن پنھنجو ھڪڙو ئي فرزند ڏنو تہ جيڪوبہ مٿس ايمان آڻي سو برباد نہ ٿئي پر کيس دائمي زندگي ملي. ' يوحنا 3:16
Source: SCLNT 2009
Bible resources in Sindhi
Audio resources in Sindhi

Sinhala

'“දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයාට කොතරම් ප්‍රේම කළ සේක් ද කීවොත්, ස්වකීය ඒක ජාතක පුත්‍රයාණන් වුව ද ලොවට දෙවා වදාළ සේක. එසේ කෙළේ, උන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහන සියලු දෙනා ම විනාශ නොවී සදාතන ජීවනය ලබන පිණිස ය. ' ශුද්ධවර ජොහන් 3:16
Source: NRSV
Bible resources in Sinhala
Audio resources in Sinhala

Sipakapeño

Audio resources in Sipakapeño

Slovak

'Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.' Ján 3:16
Source: SLB (Transocius)
Bible resources in Slovak
Audio resources in Slovak

Slovene

'Bog je namreč tako ljubil ljudi, da je dal svojega edinega Sina zanje. Vsak, kdor vanj veruje, se ne pogubi, temveč ima večno življenje. ' Janez 3:16
Source: ZNZ (Biblica) 1997
Bible resources in Slovene
Audio resources in Slovene

Somali

'Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. ' YOOXANAA 3:16
Source: SOMB 2008
Bible resources in Somali
Audio resources in Somali

Songhai, Humburi Senni

Audio resources in Songhai, Humburi Senni

Songhai, Koyaboro Senni

Zama Irkoy hanse ka baa aduɲɲa, a na nga Izʼaru bajja follokaa nondi hala boro kul kaŋ naanay a masi halaci, a ma duu hunayan abadantaa.  Yehiya 3:16
Source: SES (Velberter Mission and Wyclifef)
Bible resources in Songhai, Koyaboro Senni
Audio resources in Songhai, Koyaboro Senni

Songhai, Koyra Chiini

Haya ka se Yerkoy hinsa ka baa adduɲɲaadi hala a noo ngu Ije-follokudi, hala boro kul ka naanay ga ma si halaci, amma a ma duu huna-abadante.  Yehiya 3:16
Source: KHQBIV 2017
Bible resources in Songhai, Koyra Chiini
Audio resources in Songhai, Koyra Chiini

Sonha

Audio resources in Sonha

Soninke

Bible resources in Soninke
Audio resources in Soninke

South African Sign Language

Bible resources in South African Sign Language

South Sudan Sign Language

Bible resources in South Sudan Sign Language

Southern Luri

Audio resources in Southern Luri

Southern Min (inc. Hokkien and Teochew)

'「上帝愛世人,甚至將他獨一的兒子 賜給他們,叫一切信他的人不致滅亡,反得永生。 ' 約翰福音 3:16
Source: RCUV
Bible resources in Southern Min (inc. Hokkien and Teochew)
Audio resources in Southern Min (inc. Hokkien and Teochew)

Spanish

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16
Source: BTP
Bible resources in Spanish

Spanish Sign Language

Bible resources in Spanish Sign Language

Sranan Tongo

Bika Gado lobi libisma sote, tak' A gi En wan enkri Manpikin fu meki tak' ala sma di e bribi ini En, no mus go lasi, ma fu den abi a libi fu têgo. Yohanes 3:16
Source: SRNNT (Wycliffe) 2002
Bible resources in Sranan Tongo
Audio resources in Sranan Tongo

Sundanese Arabic

Sabab dunya teh, pohara nya diasihna ku Allah; nepi ka Putra Tunggal-Na oge dipasrahkeun, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah nepi ka binasa; tapi sabalikna, bisa tinemu jeung hirup abadi.  Yahya 3:16
Source: Sudanese Formal Version
Bible resources in Sundanese Arabic
Audio resources in Sundanese Arabic

Swahili

Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa Mwana wake wa pekee, ili kila amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16
Source: Dr. Johann Ludvig Krapf 1850

Swedish

 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Johannes 3:16 
Source: Public Domain - Svenska 1917

Sylheti

'আল্লা পাকে দুনিয়ার মানষরে অতো বেশি মায়া করলা, ই মায়ার খাতিরে তান খাছ মায়ার জনরে দান করলা। যে মানষে অউ মায়ার জনর উপরে ইমান আনে, হে বিনাশ অয় না, বরং আখেরি জিন্দেগি হাছিল করে। ' আল-হান্নান 3:16
Source: SSV
Bible resources in Sylheti
Audio resources in Sylheti

Syriac

Tagalog

Sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng Dios sa sanlibutan, ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sa Kanya’y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16
Source: BTP

Tajik

'Зеро Худо ҷаҳонро чунон дӯст дошт, ки Писари ягонаи Худро дод, то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад. ' Инҷили Юҳанно 3:16
Source: KM92 (Institute for Bible Translation/Bible Society of Tajikistan) 1992
Bible resources in Tajik
Audio resources in Tajik

Tamacheq

făl-a-s, Măssinăɣ, ija i-ăddunya tărha-ta-dăɣ făl ikfa Rure-s wa n-iyyăn i-ere săr-s omănăn-dăɣ, wăr-e ămmăt, ănn-ak, ad-ijrĕw tămudre ta tăɣlălăt;  Exya 3:16
Source: TAQNT (Wycliffe) 2003
Bible resources in Tamacheq
Audio resources in Tamacheq

Tamang, Eastern

“तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङदा ल्‍हानान माया लसी ह्राङला गिक जेन झा पुइखजी। थेदा विश्‍वास लबागदे खालै नाश थातगै, तर जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‌गै भिसीन चुह्रङ् लबा हिन्‍ना।  यूहन्‍ना 3:16
Source: TAJWBT (Wycliffe) 2011
Bible resources in Tamang, Eastern
Audio resources in Tamang, Eastern

Tamang, Western

Bible resources in Tamang, Western
Audio resources in Tamang, Western

Tamil

'தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை பெறும்படிக்கு, அவரைக் கொடுத்து, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு செலுத்தினார். ' யோவான் 3:16
Source: TAMIRV
Bible resources in Tamil

Tanzanian Sign Language

http://www.bible.is/deaf/TZASLS/28
Bible resources in Tanzanian Sign Language

Tatar

'Аллаһы дөньяны шулкадәр яратты ки, Углына иман итүчеләрнең берсе дә һәлак булмасын, ә бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен, Үзенең бердәнбер Углын бирде. ' Яхъя 3:16
Source: TTRBBL (Institute for Bible Translation, Russia) 2015
Bible resources in Tatar
Audio resources in Tatar

Tedaga

Audio resources in Tedaga

Tektitek

Te Qtata Dios nkyeqet tgani' kyaqil xjal twitz tx'o'tx', astilji otzaj tlajo' te Tk'wa'al aj cha jun tuq, otzaj tlajo' tzan k'on kyexiknaj kye aj nkye'okslan ti'j sinoke tzan kyanq'in te jun-ele'x.  Stz’ib’en Wa’nch 3:16
Source: TTCWBT (Wycliffe) 2003
Bible resources in Tektitek
Audio resources in Tektitek

Telugu

“దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు. అందుకే ఆయన తన ఏకైక కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి ఇచ్చాడు. తద్వారా ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచే ప్రతి వాడూ నశించకుండా నిత్యజీవం పొందుతాడు. ' యోహాను 3:16
Source: TELIRV
Bible resources in Telugu

Temne

Ȧtesoma-e ya Kurɔŋ ɔ bɔthər ȧdȧru, haŋ ɔ sɔnd ɔWan kɔŋ ɔ kom gbo son, kȧmȧ wuni o wuni ɔwe lanɛ kɔ ɔ te dinɛ, kɛrɛ ɔ sɔthɔ aŋesəm thəbana. YƆN 3:16
Source: TEMBSL
Bible resources in Temne
Audio resources in Temne

Teso

Naarai komina Edeke akwapin kwanata, abu koinak Okokuke loteluna, tetere ŋinituŋanan yeniyuuni ŋes kinye aolior, konye kojaas kaijar naka ikar kere. Yokana 3:16
Source: TEOBSU (Bible Society of Uganda) 1961
Bible resources in Teso
Audio resources in Teso

Tetum

'Naꞌi Maromak nadomi ema raiklaran, toꞌo Nia solok Oan Mane mesak mai raiklaran neꞌe. Hodi nunia, ema hotu-hotu mak fiar baa Oan, la kona kastikar mak sasa faꞌe sia nosi Naꞌi Maromak ona, mais sia netan moris nima-nimak no Nia. ' Yohanis 3:16
Source: TETNTPO (Wycliffe)
Bible resources in Tetum
Audio resources in Tetum

Tetun Prasa

Tanba ema nebee mak atan ba sala, nia sei simu kastigu mate tinan ba tinan. Maibee ema nebee mak laran ida ho Kristu Jesus ita nia Nai, nia sei simu moris rohan-laek; ida nee Maromak foo mai ita gratis deit. Roma 6:23
Bible resources in Tetun Prasa
Audio resources in Tetun Prasa

Thai

'เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ' ยอห์น 3:16
Source: TH1971 (Thailand Bible Society) 1971
Bible resources in Thai
Audio resources in Thai

Thai Sign Language

Bible resources in Thai Sign Language

Tharu, Dangaura

“काकरकि परमेश्‍वर संसारह अत्रा धेर प्रेम कर्ल, उहाँ आपन एक्‍कठो छावह समेत देल। परमेश्‍वरक छावकम विश्‍वास करुइया कुई फे नाश नैहुई, तर ऊ अनन्‍त जीवन पाई। यूहन्‍ना ३:१६
Source: Wycliffe 2018
Bible resources in Tharu, Dangaura
Audio resources in Tharu, Dangaura

Tharu, Kathariya

Audio resources in Tharu, Kathariya

Tharu, Madhya Ksetriya

Audio resources in Tharu, Madhya Ksetriya

Tharu, Madhya-Purbiya

तकरबाद उ ओइसबके बाहर लज्याके कहल्कै, “हे हौ मालिकसब, हमरा उदार पाबैले कथि करे परतै?” तब उसब कहल्कै, “परभु येसुमे बिस्बास कर तब तु आ अहिनङ कैरके तोहर घर-परिबार उदार पाबतौ।” परेरित १६:३०-३१
Source: Mother Tongue Translators Society and Wycliffe 2017
Bible resources in Tharu, Madhya-Purbiya
Audio resources in Tharu, Madhya-Purbiya

Tharu, Rana

 "कहेकी परमेश्वर संसारके अईसो प्रेम करी, कि बो अपन एकमात्र लौणा दै, बोक उपर विश्वास कर्न बारे कुइ फिर नाश नाए हुइ हए, तव बो अनन्त जीवन पए हए| " युहन्ना
Bible resources in Tharu, Rana
Audio resources in Tharu, Rana

Ticuna

'—Rü Tupana rü poraãcü nüxü̃ nangechaü̃ i ñoma i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü. Rü yemacèx inanamu ga Nane ga nügümaã wüxicacü na guxãma ya texé ya nüxü̃́ yaxõgüxe rü tama itarütauxexü̃cèx rü tüxü̃́ nangẽxmaxü̃cèx i maxü̃ i taguma gúxü̃. ' CUÁÜ̃ 3:16
Source: TCANT (Wycliffe) 2008
Bible resources in Ticuna
Audio resources in Ticuna

Tigre

Audio resources in Tigre

Tigrigna

በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዂሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እምበር ከይጠፍእስ እግዚኣብሔር ንወዱ ቤዛ ኽሳዕ ዝህብ ክንድዙይ ንዓለም ኣፍቀሮ። ወንጌል ዮሓንስ 3:16
Source: TIRTBI
Bible resources in Tigrigna
Audio resources in Tigrigna

To Bedawie

Audio resources in To Bedawie

Tojolabal

'Como ja Diosi, jel yaj huax yab juntiro spetzanil ja cristiano, jayuj seca con ja único yunini. Jaxa spetzanil ja ma' huas sc'uan ja yeni, mi ni oj ch'ayuquea. Oj ni stae ja svida jau ba mi ni nunca huax ch'aqui. ' Juan 3:16
Source: TOJ (Wycliffe)
Bible resources in Tojolabal
Audio resources in Tojolabal

Tok Pisin

“God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. Bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim. John 3:16
Bible resources in Tok Pisin
Audio resources in Tok Pisin

Tokelauan

Bible resources in Tokelauan
Audio resources in Tokelauan

Tonga

' Nkaambo obuya Leza mbwaakayandisya nyika, wakapa Mwanaakwe simuzyalwa alike, kuti umwi umwi uumusyoma atafwidilili, pele abe abuumi ubutamani, ' Johane 3:16
Source: IBBAIB63 1963
Bible resources in Tonga
Audio resources in Tonga

Trinidadian Creole English

Audio resources in Trinidadian Creole English

Tsaangi

Audio resources in Tsaangi

Tshangla

Bible resources in Tshangla
Audio resources in Tshangla

Tshivenda

'Mudzimu shango o ḽi funa zwihulu lwe a vhuya a kumedza Murwa wawe muthihi fhedzi, uri muṅwe na muṅwe ane a mu fulufhela a si lovhe, tshawe hu vhe u wana vhutshilo vhu sa gumi. ' JOHANISI 3:16
Source: Bible Society of South Africa 1998
Bible resources in Tshivenda
Audio resources in Tshivenda

Tshuwau

Audio resources in Tshuwau

Tsonga

Hikuva Xikwembu xirhandzile misava, lakakuva, xinyikile N'wana wa xona wa mun'we, lesvaku hinkwavu lava vapfumelaka ka yena vangalovi, kambe vava ni vutomi lebzingaheliki.  Yohani 3:16
Source: TSOMZB
Bible resources in Tsonga
Audio resources in Tsonga

Tugen

Bible resources in Tugen
Audio resources in Tugen

Tumbuka

'Pakuti Chiuta wakatemweska charu, rekani wakapereka Mwana wakhe yekha na yekha, mwakuti yose uyo wakupulikana mwa iyo wareke kutayika, kweni waŵe na umoyo wa muyirayira. ' Yohane 3:16
Source: TUMBUKA
Bible resources in Tumbuka
Audio resources in Tumbuka

Turkish

'Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun. ' Yuhanna 3:16
Source: KMEYA (Bible Society in Turkish) 1941
Bible resources in Turkish
Audio resources in Turkish

Turkmen (Arabic)

'‏«‏خودای دونیَه‌دَکیلِری قاتی کَن سُیِندیگی اوچین اُزونینگ یِکِجه اُغلونی بِردی.‏ اُل مونی اُغلونا ایمان گِتیرِنلِرینگ هیچ بیری هِلَک بُلمان، اِبِدی یاشایشا قُووشماغی اوچین اِتدی.‏ ' یوحنا 3:16
Source: TKMIR
Bible resources in Turkmen (Arabic)
Audio resources in Turkmen (Arabic)

Turkmen (Cyrillic)

'Худай дүнйәни өрән сөендиги себәпли Өзүниң еке-тәк Оглуны берди. Ол муны Оглуна иман эденлериң хич бири хеләк болман, бакы яшайша говушмагы үчин этди. ' Ёханна 3:16
Source: TUKCYR16 2016
Bible resources in Turkmen (Cyrillic)
Audio resources in Turkmen (Cyrillic)

Turoyo

Bible resources in Turoyo
Audio resources in Turoyo

Tuvaluan

Bible resources in Tuvaluan
Audio resources in Tuvaluan

Tz'utujil, Eastern

Dios ajni'la nquerajo' conjelal wnak rmal c'ara' xutak ta wawe' chwech ruch'lew Rlec'wal je njun oca, cara' xuban ch-utz c'ara' che conjelal je xteyke'a quec'u'x ruq'uin majo'n nqueba ta chpam nimlaj lowlo' y nyataja chca utzlaj c'aslemal rxin Dios je rxin junlic. Juan 3:16
Source: TZJIBS (Wycliffe) 1993
Bible resources in Tz'utujil, Eastern
Audio resources in Tz'utujil, Eastern

Tz'utujil, Western

Ja Dios congana nerajo' canojelal ja winak rmalc'ari' tok xutakto wawe' chwach'ulew ja Ralc'wal, xarari' jun. Queri' xuban utzc'a chi canojelal ja winak ja xtiyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' maquetakel chipan ja rpokonal, nyataj na chique jun utzlaj c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij.  Juan 3:16
Source: TZTWBT (Wycliffe) 2010
Bible resources in Tz'utujil, Western
Audio resources in Tz'utujil, Western

Tzeltal de Amatenango

'Porke te Diose bayal a xpichꞌin yoꞌtan te genteetike. Jaꞌ yuꞌun la stikon tal te úniko jtul Xnichꞌane, para ke yuꞌun spisil te machꞌa ya xchꞌuune makꞌ xchꞌay. Ya sta xkuxlejal sbajtel kꞌinal. ' Juan 3:16
Source: AMANNT (Bible Society of Mexico)
Bible resources in Tzeltal de Amatenango
Audio resources in Tzeltal de Amatenango

Tzeltal de Bachajón

'Como hich c'ux ta yo'tan Dios te bahlumilal te la sticon tal te hip jtuhl Snich'an, scuenta yu'un spisil te mach'atic ya sch'uhunic ma ba ya xch'ayic, ay scuxlejalic sbahtel q'uinal yu'un. ' Juan 3:16
Source: TZH (Bible Society of Mexico)
Bible resources in Tzeltal de Bachajón
Audio resources in Tzeltal de Bachajón

Tzeltal de Oxchuch y Tenejapa

'Melel te Diose bayal c'ux la yaiy ta yo'tan spisil te ants-winiquetique. Jich yu'un la yac'bey te jip jtul Snich'ane, swenta yu'un spisil te mach'a ya xch'uune, ma xch'ay, jich me ya sta xcuxlejal sbajt'el q'uinal. ' Juan 3:16
Source: TZOXCH (Bible Society of Mexico) 2001
Bible resources in Tzeltal de Oxchuch y Tenejapa
Audio resources in Tzeltal de Oxchuch y Tenejapa

Tzotzil

'Lum ep laj sc'uxubin scotol crixchanoetic ti Jtotic Diose, hech yu'un laj yac' ti milel ti Snich'one. Jun no'ox Snich'on oy. Scotol ti much'utic xch'unojic ti icoltaat xa yu'une, ja' mu xch'ayic. Ja' cuxul sbatel osil. ' Sun Juan 3:16
Source: TZONT (Wycliffe) 1983
Bible resources in Tzotzil
Audio resources in Tzotzil

Ugandan Sign Language

http://www.bible.is/deaf/UGNSLS/28
Bible resources in Ugandan Sign Language

Ukrainian

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16
Source: BTP

Ulithian

Umbundu

Omo Suku a sola ndoco oluali, oco a ecela Omõlaye wongunga okuti wosi u kolela ka fi, puai o mola omuenyo ko pui. Yoano 3:16
Bible resources in Umbundu
Audio resources in Umbundu

Urdu (Persian Script)

'کیونکہ خُدا نے دُنیا سے اَیسی مُحبّت رکھّی کہ اُس نے اپنا اِکلَوتا بیٹا بخش دِیا تاکہ جو کوئی اُس پر اِیمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زِندگی پائے۔ ' یُوحنّا 3:16
Source: URD (Pakistan Bible Society) 2010
Bible resources in Urdu (Persian Script)
Audio resources in Urdu (Persian Script)

Urdu (Roman Script)

'Kyúṉki Ḳhudá ne dunyá se aisí mahabbat rakkhí, ki us ne apná iklautá Beṭá baḳhsh diyá, táki jo koí us par ímán láe halák na ho, balki hamesha kí zindagi páe. ' Yúhanná kí Injíl 3:16
Source: URDR55 (British and Foreign Bible Society) 1955
Bible resources in Urdu (Roman Script)
Audio resources in Urdu (Roman Script)

Uspanteco

Kakaj Dios jwi'l sub'laj tijlok'aj juntir cristian xtakch Kakaj Jesús wich ulew ri xike jun chi Jc'ajol wi'. Y juntir ri tijcub'a' jch'olak chirij ta' tisaach jwichak, tijta'taka' jun tzilaj c'aslemal riq'ui Kakaj Dios lecj ri ta' jq'uisic. Juan 3:16
Source: USPWBT (Wycliffe) 2010
Bible resources in Uspanteco
Audio resources in Uspanteco

Uyghur

'چۈنكى خۇدا دۇنيادىكى ئىنسانلارنى شۇ قەدەر سۆيىدۇكى، ئۆزىنىڭ بىردىنبىر يېگانە ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان ھەربىر كىشى ھالاك بولماي، مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىشى ئۈچۈن، ئۇنى قۇربان بولۇشقا ئەۋەتىپ بەردى. ' يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خەۋەر 3:16
Source: HZUT
Bible resources in Uyghur
Audio resources in Uyghur

Uzbek, Northern (Cyrillic)

'Зеро , Худо оламни шунчалик севдики, Ўзининг ягона Ўғлини берди. Токи Унга ишонганлардан биронтаси ҳалок бўлмасин, балки абадий ҳаётга эга бўлсин. ' Юҳанно 3:16
Source: UZB 2016
Bible resources in Uzbek, Northern (Cyrillic)
Audio resources in Uzbek, Northern (Cyrillic)

Uzbek, Northern (Latin)

Zero , Xudo olamni shunchalik sevdiki, Oʻzining yagona Oʻgʻlini berdi. Toki Unga ishonganlardan birontasi halok boʻlmasin, balki abadiy hayotga ega boʻlsin. ' Yuhanno 3:16
Source: UZLBC 2016
Bible resources in Uzbek, Northern (Latin)
Audio resources in Uzbek, Northern (Latin)

Uzbek, Southern

Audio resources in Uzbek, Southern

Vietnamese

'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. ' Giăng 3:16
Source: Kinh Tháhn 1934
Bible resources in Vietnamese

Vincentian Creole English

Audio resources in Vincentian Creole English

Waigali

Audio resources in Waigali

Waimaha

Ʉmʉreco Pacʉ, bojocare bʉaropʉra maima ĩigʉ, cʉ̃ Macʉ̃ jĩcʉ̃ra ca niigʉre, díámacʉ̃ cʉ̃re ca tʉo nʉnʉjeerã niipetirã cʉ̃ja bii yaiticãjato, caticõa niirique peere cʉ̃ja cʉojato ĩigʉ cʉ̃re tiicojoupi.  Juan 3:16
Source: BAOWBT (Wycliffe) 2010
Bible resources in Waimaha
Audio resources in Waimaha

Wakhi

Bible resources in Wakhi
Audio resources in Wakhi

Wanzi

Audio resources in Wanzi

Waray

Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi.  Juan 3:16
Source: WARSPV (Philippine Bible Society) 1984
Bible resources in Waray
Audio resources in Waray

Warduji

Audio resources in Warduji

Welsh

'Do , carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. ' Ioan 3:16
Source: BCND (British and Foreign Bible Society)
Bible resources in Welsh
Audio resources in Welsh

Whitestone Sign Language

Bible resources in Whitestone Sign Language

Wolaytta

Xoossaa Na7aa ammaniya ubbai merinaa de7uwaa ekkanaappe attin, xayenna mala, Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis. Yohaannisa 3:16
Source: WALSIM 2004
Bible resources in Wolaytta
Audio resources in Wolaytta

Wolof

Ndaxte Yàlla dafa bëgg àddina, ba joxe jenn Doomam ji mu am kepp, ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànku mukk.
Bible resources in Wolof
Audio resources in Wolof

Xhosa

'Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. ' UYOHANE 3:16
Source: XHO75 1975
Bible resources in Xhosa
Audio resources in Xhosa

Yapese

'Ya Got e rib t’uf e girdi’ nu fayleng rok, ma aram me pi’ Fak ni kari maagirag rok nge yib, ni fan e nge urngin e pi’in ni michan’rad ngak e aram e dab kurm’ad, ya keyag e yafos ndariy n’umngin nap’an ngorad. ' John 3:16
Source: YAP (ebible.org)
Bible resources in Yapese
Audio resources in Yapese

Yoruba

'Nítorí Ọlọrun fẹ́ aráyé tóbẹ́ẹ̀ tí ó fi Ọmọ bíbí rẹ̀ kanṣoṣo fúnni, pé kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ má baà ṣègbé, ṣugbọn kí ó lè ní ìyè ainipẹkun. ' JOHANU 3:16
Source: BM
Bible resources in Yoruba
Audio resources in Yoruba

Yucatec Maya

Tumen Kue' tu sen yaabiltaj le yóokolcaaba, ca tu dzaj u jun túulili' a Paal, u ti'al tuláacal le máax cu yocsic u yóol ti'e' ma' u sa'atal, ba'ale' ca yanac cuxtal mina'an u xuul ti'.  Juan 3:16
Source: MAYABI 1992
Bible resources in Yucatec Maya
Audio resources in Yucatec Maya

Yue (inc. Cantonese)

「 神 愛 世 人 , 甚 至 將 他 的 獨 生 子 賜 給 他 們 , 叫 一 切 信 他 的 , 不 至 滅 亡 , 反 得 永 生 。 約翰福音 3:16
Source: Cantonese Union Version (Traditional)
Bible resources in Yue (inc. Cantonese)
Audio resources in Yue (inc. Cantonese)

Zande

Bambiko Mbori a kpinyamu aboro zagino a kpi dũ sidu ko a fu bangisã Wiri ko tini, ya guni ka idi pa ko, ni kpi nga te; ono nyenye unga du adu be ni.  Yoane 3:16
Source: ZNEZNE 2011
Bible resources in Zande

Zhuang, Yongbei

'Cangqdiq gig ndiep vunz lajmbwn, simqciq daiqlienz daeglwg dog de cungj nyok hawj vunz, hawj gij vunz sinq de he mbouj ngaiz raicied, dauq ndaej seiqseiz lix, ' Yozhanq Saw 3:16
Source: YBNT
Bible resources in Zhuang, Yongbei
Audio resources in Zhuang, Yongbei

Zulu

' “Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. ' NgokukaJohane 3:16
Source: ZUL59 1959
Bible resources in Zulu
Audio resources in Zulu

isiNdebele, Northern

'“UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. ' UJohane 3:16
Source: IBE (Biblica) 2003
Bible resources in isiNdebele, Northern
Audio resources in isiNdebele, Northern

isiNdebele, Southern

'Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko. ' UJWANISI 3:16
Source: SND12 2012
Bible resources in isiNdebele, Southern
Audio resources in isiNdebele, Southern

siSwati

'Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. ' Johane 3:16
Source: Bible Society of South Africa 1996
Bible resources in siSwati
Audio resources in siSwati