Ekronite

Strong’s Dictionary of Hebrew Words:

Transliteration:
`Eqrowniy
Phonic:
ek-ro-nee’
Meaning:
or mEqroniy {ek-ro-nee'; patrial from 6138; an Ekronite or inhabitant of Ekron
KJV Usage:
Ekronite

Jackson’s Dictionary of Scripture Proper Names:

gentilic of Ekron

Potts’ Bible Proper Names:

Natives or inhabitants of Ekron, Josh. 13:3.